Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW10

PW10 - 08-03-2023 | door Marieke van den Berk-Bulsink, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Sommige studenten gebruiken ADHD-medicatie (zoals methylfenidaat) oneigenlijk, dus zonder voorschrift van een arts. Ze doen dit omdat ze denken dat het zorgt voor betere concentratie, hogere motivatie en meer productiviteit tijdens het studeren.

Hoe komen de studenten meestal aan de ADHD-medicatie voor dit oneigenlijk gebruik?

  1. via bekenden
  2. via dealers
  3. via websites

Toelichting

Het juiste antwoord is: via bekenden

Studenten die ADHD-medicatie oneigenlijk gebruiken, krijgen of kopen deze medicatie meestal van vrienden of familie die ADHD hebben en hun medicatie deels weggeven of verkopen. Dit suggereert dat deze vrienden of familie de medicatie minder gebruiken dan de arts op het voorschrift vermeldt. Online aankopen of via een dealer komt veel minder voor.

Aangezien de medicatie vooral beschikbaar lijkt te komen uit het reguliere circuit, ligt er een rol voor zorgverleners bij het terugdringen van dit oneigenlijk gebruik. Door een zorgvuldig beleid bij ADHD-medicatie en het herkennen van oneigenlijk gebruik kunnen ook apothekers hieraan een bijdrage leveren. 

Bron: Van den Berk-Bulsink M, van Dalfsen-Slingerland M, van der Horst M. Gezonde focus: terugdringen van oneigenlijk gebruik van ADHD-medicatie - Eindrapport. Utrecht: Instituut Verantwoord Medicijngebruik; 2022.

Document acties

Back to top