Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW36

PW36 - 06-09-2023 | door Rik Wagenaar, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Een arts vraagt uw advies voor een patiënt, die vanwege zinkdeficiëntie driemaal daags 200 mg zinksulfaat moet gebruiken. De patiënt is bekend met buikpijn en maagklachten, en heeft vaak last van misselijkheid. Is er voor de behandeling van deze patiënt een voorkeur uit te spreken?

  1. geen voorkeur
  2. zinksulfaat-capsules 200 mg, 3 dd 1 capsule na de maaltijd
  3. zinksulfaat-capsules 200 mg, 3 dd 1 capsule vóór de maaltijd
  4. zinksulfaat-drank 10 mg/ml, 3 dd 20 ml na de maaltijd
  5. zinksulfaat-drank 10 mg/ml, 3 dd 20 ml vóór de maaltijd

Toelichting

Het juiste antwoord is: zinksulfaat-drank 10 mg/ml, 3 dd 20 ml na de maaltijd

In het algemeen geldt dat capsules met goed wateroplosbare zouten (zoals capsules met zinksulfaat) het liefst worden vermeden. Deze geven een verhoogd risico op irritatie, doordat bij het vrijkomen in het maagdarmkanaal lokaal geconcentreerde zoutoplossingen kunnen ontstaan. Door het zinksulfaat aan te bieden als drank worden plaatselijk hoge concentraties vermeden, waarmee de kans op bijwerkingen kleiner is.

Zink wordt het beste opgenomen op een nuchtere maag, maar bij maagklachten of misselijkheid is het beter om zinksulfaat op een volle maag in te nemen, dus ná de maaltijd. Daardoor wordt de kans op maagirritatie verder gereduceerd.

Bronnen:

• Basten, B van. Oral solids. In: Le Brun P. et al. Practical Pharmaceutics: An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products, 2nd edition. Springer International Publishing, 2023: 252.

• Zinksulfaat om in te nemen | Apotheek.nl

Document acties

Back to top