Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW15

PW15 - 12-04-2023 | door Anneke Cancrinus, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

De NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is in 2022 herzien. Welk geneesmiddel wordt volgens de nieuwste standaard niet aangeraden?

  1. amitriptyline
  2. fluoxetine
  3. linaclotide
  4. mebeverine
  5. pepermuntolie

Toelichting

Het juiste antwoord is: mebeverine

Mebeverine is niet aantoonbaar effectief bij prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en wordt daarom niet meer aanbevolen. Antidepressiva kunnen zinvol zijn bij de behandeling van PDS vanwege hun invloed op de pijnperceptie en op eventuele psychische comorbiditeit. Amitriptyline en fluoxetine zijn voorbeelden van antidepressiva die voorgeschreven kunnen worden (antwoord a en b).

Linaclotide (Constella) kan worden voorgeschreven bij patiënten met PDS met vooral obstipatieklachten (PDS-C) die onvoldoende baat hebben gehad bij niet-medicamenteuze behandelingen (zoals aanpassing van de voeding) en laxantia.

Bij patiënten met PDS bij wie buikpijn op de voorgrond staat kan een (proef)behandeling met pepermuntolie (maagsapresistente capsules) worden overwogen.

Bron: NHG-Standaard Prikkelbaredarmsyndroom. Gepubliceerd: november 2022.

Document acties

Back to top