Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW14

PW14 - 05-04-2023 | door Linda de Jonge, redacteur Pharmaceutisch Weekblad en apotheker

Welke stelling(en) is/zijn waar?
I. De begrippen ‘risicostof’ en ‘risicovolle stof’ hebben dezelfde betekenis.
II. Acenocoumarol, amiodaron en fenobarbital zijn voorbeelden van risicostoffen.

  1. Beide stellingen zijn niet waar.
  2. Beide stellingen zijn waar.
  3. Stelling I is waar en stelling II niet.
  4. Stelling II is waar en stelling I niet.

Toelichting

Het juiste antwoord is: stelling II is waar en stelling I niet.

‘Risicostoffen’ op basis van de G-Standaard zijn stoffen met een smalle therapeutische breedte. Bij deze stoffen wordt tijdens de doseringscontrole in het apotheeksysteem een signaal gegenereerd bij 100% van de maximumdosis; bij niet-risicostoffen wordt het signaal meestal pas bij 120-125% gegenereerd.

De term ‘risicovolle stof’ wordt gebruikt in de arbo-wetgeving om aan te geven dat een stof kankerverwekkend, giftig voor de voortplanting of mutageen is. De begrippen betekenen dus niet hetzelfde. 

Bron: IM; risicostoffen Risicostoffen | KNMP Kennisbank

Document acties

Back to top