Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW9

PW9 - 01-03-2023 | door Froukje Harkes-Idzinga, apotheker, KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum

U ontvangt een recept voor een jongen van 5 jaar (lichaamsgewicht 20 kg) voor diazepamklysma’s met een dosering van 20 mg per keer. U beoordeelt de dosering.

In het Kinderformularium staat voor diazepam rectaal voor 1 maand tot 18 jaar de volgende dosering: 0,25-0,5 mg/kg/dosis zo nodig na 10 minuten herhalen. Max: 30 mg/15 minuten, maar niet hoger dan 20 mg/dosis. Dosering kan iedere 12 uur worden herhaald.

Wat doet u ten aanzien de dosering?

  1. U berekent de keerdosis aan de hand van het gewicht en overlegt met de arts over aanpassing van de voorgeschreven dosis.
  2. U berekent de keerdosis aan de hand van het gewicht. Als u op een lagere dosis uitkomt dan 20 mg per keer, levert u af met de voorgeschreven dosering: 20 mg is de maximale keerdosis die kan worden gegeven en die wordt niet overschreden.
  3. U levert af met de voorgeschreven dosering: 20 mg is de maximale keerdosis die kan worden gegeven en die wordt niet overschreden.

Toelichting

Het juiste antwoord is: u berekent de keerdosis aan de hand van het gewicht en overlegt met de arts over aanpassing van de voorgeschreven dosis.

Als in het Kinderformularium een absoluut maximum wordt vermeld naast een dosering op gewicht, betekent dit dat de dosis die op basis van het gewicht is berekend niet hoger mag zijn dan het absolute maximum. Er mag niet worden opgehoogd tot de maximale dosering als de berekende dosering lager is.

Let op: deze vraag gaat alleen over de interpretatie van de dosering in het Kinderformularium. Als een dergelijk voorschrift in de praktijk voorkomt, moet ook worden beoordeeld of de toedieningsvorm geschikt is. Hierbij moet de praktische uitvoerbaarheid van eventuele VTGM-handelingen worden meegewogen.

Bron: https://kinderformularium.nl/maximale_dosering

Document acties

Back to top