Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2023 PW16

PW16 - 19-04-2023 | door Froukje Harkes-Idzinga, apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

U ontvangt in de apotheek een recept voor een meisje van 1,5 jaar met een gewicht van 10 kg. De arts heeft allergische rhinitis vastgesteld en schrijft cetirizinetabletten 10 mg voor, tweemaal daags een halve tablet. Wat doet u?

  1. U levert af wat is voorgeschreven.
  2. U overlegt met de voorschrijver over aanpassing van de dosering. De dosering is namelijk te hoog.
  3. U overlegt met de voorschrijver over aanpassing van de dosering. De dosering is namelijk te laag.

Toelichting

Het juiste antwoord is: u overlegt met de voorschrijver over aanpassing van de dosering. De dosering is namelijk te hoog.

Een ander goed antwoord is: U wijzigt in overleg cetirizinetabletten 10 mg in cetirizinedrank 1 mg/ml, vanwege de leeftijd van uw patiëntje.

De berekende dagdosis is in deze casus 10x0,5 mg=5 mg. Dit is te verdelen over twee doses, dus de keerdosis is 2,5 mg. Voorgeschreven is 5 mg als keerdosis. Het patiëntje is 1,5 jaar. Een vloeibare orale toedieningsvorm heeft bij deze leeftijd de voorkeur. In deze casus zouden de tabletten gedeeld moeten worden en vermalen. Daarvoor zou moeten worden bekeken of dat mogelijk is met de tabletten die in de handel zijn. Bovendien zou dit belastend zijn voor de ouders en zou minder nauwkeurig gedoseerd kunnen worden. Van de drank is per gift 2,5 ml nodig. Dit valt binnen het maximaal aanbevolen volume van 5 ml per toediening voor kinderen die jonger zijn dan 5 jaar. 

Bronnen:

• Kinderformularum, monografie Cetirizine: Geneesmiddel | Cetirizine | Kinderformularium

• Kinderformularium, informatie over toedieningsvormen: Toedieningsvormen | Kinderformularium

Document acties

Back to top