Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Multipel myeloom: vroeg behandelen

PW Magazine 35, jaar 2013 - 27-08-2013
Patiënten met asymptomatisch multipel myeloom en een hoog risico op progressie hebben baat bij vroege behandeling met lenalidomide en dexamethason.

Dat blijkt uit een open-label onderzoek [NEJM 2013; 369:438-447]. Een subgroep van 119 patiënten met meer dan 50% kans op progressie binnen twee jaar werd gerandomiseerd naar observatie of behandeling met lenalidomide en dexamethason, gevolgd door een onderhoudsbehandeling met lenalidomide gedurende twee jaar. Na een mediane follow-up van veertig maanden was de tijd tot progressie in de observatiegroep 21 maanden, in de behandelde groep werd de mediaan niet bereikt.

Document acties

Back to top