Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Meldactie NPCF: veel problemen door preferentiebeleid

PW Magazine 36, jaar 2013 - 30-08-2013
Het preferentiebeleid leidt bij meer dan de helft van de patiënten tot problemen. Twee derde vindt dat ze vooraf niet voldoende zijn geïnformeerd over de gevolgen. Toch steunt een meerderheid het preferentiebeleid. Dat blijkt uit een meldactie van de patiëntenfederatie NPCF onder 11.000 patiënten.
Meldactie NPCF: veel problemen door preferentiebeleid

De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) ontvangt veel signalen over problemen bij de verstrekking van geneesmiddelen. In juni en juli 2013 hebben ruim 11.000 patiënten hierover een vragenlijst ingevuld. Van deze patiënten heeft 95% in de afgelopen twee jaar medicijnen op recept gebruikt.

56% van de deelnemers die ervaring heeft met het preferentiebeleid ervaart problemen; 36% ervaart grote problemen en 20% kleine problemen. De meest genoemd zijn vervelende bijwerkingen van het preferente geneesmiddel (52%). Daarnaast raken deelnemers in de war (29%), zijn ze allergisch voor het preferente middel (15%) en kan een deel het preferente geneesmiddel moeilijk of niet doorslikken (8%).

64% van de patiënten met problemen heeft de huisarts om een ander geneesmiddel gevraagd: 54% kreeg het oude geneesmiddel terug. 66% vroeg daarom bij de apotheek en 38% kreeg weer het oude geneesmiddel. 29% meldde de problemen met het preferente middel bij de zorgverzekeraar, waarop 33% het oude geneesmiddel weer terug kreeg. Patiënten worden volgens de NPCF regelmatig van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd.

Een ander punt dat moet verbeteren is de informatievoorziening: 69% van de deelnemers werd niet geïnformeerd over afspraken in het kader van het preferentiebeleid tussen hun zorgverzekeraar en de apotheek. Van deze groep had 85% wel informatie willen ontvangen.

Wrevel

Verder concludeert de NPCF dat de meerderheid van de patiënten met ervaring met het preferentiebeleid dat beleid steunt. 67% zou deelnemen, ook als zorgverzekeraars dat niet verplicht zouden stellen. Deelnemers zijn van mening dat het preferentiebeleid een goede maatregel is om de zorgkosten terug te dringen. Veel patiënten noemen als belangrijke voorwaarde voor deelname dat ze zeker willen weten dat het preferente geneesmiddel net zo goed is als hun ‘eigen’ geneesmiddel.

De NPCF vindt dat apothekers, zorgverzekeraars en huisartsen medicijngebruikers beter moeten informeren en begeleiden. Patiënten moeten meer informatie krijgen over de werking, bijwerkingen en kosten van preferente geneesmiddelen. Ook moeten medicijngebruikers beter geïnformeerd worden over het voorschrijven van preferente geneesmiddelen.

Verder pleit de NPCF ervoor dat bij problemen met preferente geneesmiddelen patiënten makkelijk en snel terug kunnen naar hun oude geneesmiddel.

De KNMP steunt de oproep van de patiëntenfederatie om duidelijke afspraken te maken tussen zorgverzekeraars, artsen en apothekers over de verstrekking van preferente geneesmiddelen. Volgens de koepelorganisatie zijn de problemen voor een groot deel op te lossen door betere informatievoorziening voor patiënten door met name de zorgverzekeraars.

Nu zijn het volgens de KNMP voornamelijk apothekers en assistenten die de patiënten moeten informeren over het preferentiebeleid. Vooral de verschillende manieren waarop zorgverzekeraars omgaan met ‘medische noodzaak’ leidt tot wrevel tussen zorgverleners en patiënten, tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.

Document acties

Back to top