Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Training doet antibioticagebruik dalen

PW Magazine 35, jaar 2013 - 28-08-2013
Huisartsen schrijven minder antibiotica voor bij luchtweginfecties als zij een online training hebben gevolgd voor het gebruik van een CRP-sneltest, communicatievaardigheden of een combinatie van beide.
Training doet antibioticagebruik dalen

Overmatig voorschrijven van antibiotica in de eerste lijn draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van resistentie. Acute luchtweginfecties in de huisartsenpraktijk hebben meestal een ongecompliceerd beloop en worden vaak veroorzaakt door een virus. Behandeling met antibiotica is dan niet zinvol.

Uit eerder onderzoek onder huisartsen is gebleken dat meting van het C-reactieve proteïne (CRP) kan helpen om een onderscheid te maken tussen een pneumonie, waarbij behandeling met antibiotica nodig is, en een milde ondersteluchtweginfectie. Ook is bekend dat het aantal voorschriften voor antibiotica kan verminderen als huisartsen een training communicatieve vaardigheden volgen. Dergelijke interventies blijven echter vaak beperkt tot een kleine groep getrainde voorschrijvers.

Onderzoekers van het Grace-consortium wilden weten of het mogelijk was om met trainingen via internet tegen lage kosten het voorschrijfbeleid op grotere schaal te veranderen. Daarom voerden ze een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit onder 246 huisartspraktijken in zes Europese landen [Lancet, online publicatie 31 juli 2013]. De interventie was een online training in het gebruik van een CRP-sneltest, communicatieve vaardigheden of beide. De controlegroep kreeg geen training.

Tijdens de baseline-meting kreeg 55,3% van de 6771 patiënten met een luchtweginfectie een antibioticum voorgeschreven. Na randomisatie was het percentage voorschriften in de controlegroep vergelijkbaar: 58,4%.

In de groep met alleen CRP-training kreeg 35% van de patiënten met een luchtweginfectie een antibioticum (risicoratio [RR] na aanpassing voor vertekenende variabelen 0,53). In de groep met alleen communicatietraining was in 41% van de gevallen een recept uitgeschreven (RR 0,68). De groep die beide trainingen had gevolgd, schreef met 32% het minst vaak een antibioticum voor (RR 0,38).

De interventie had ook enkele nadelen. Patiënten van huisartsen die de communicatietraining hadden gevolgd, hadden ongeveer een dag langer last van hun klachten. In de CRP-trainingsgroep kwamen significant meer ziekenhuisopnames voor (22 tegenover 8 in de controlegroep). Deze nadelen verdienen nader onderzoek en moeten worden afgewogen tegen de voordelen van minder antibioticagebruik.

Document acties

Back to top