Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Tempo aanmelden LSP moet omhoog

Apothekers kunnen meeliften met griepprikcampagne huisarts

PW Magazine 35, jaar 2013 - 23-08-2013
Met een miljoen aanmeldingen voor opt-in lopen artsen en apothekers achter op schema. Maar de doelstelling om 70% van de openbare apotheken dit jaar aan te sluiten op het LSP is nu al bijna gerealiseerd. Apothekers en huisartsen kunnen patiënten ook gezamenlijk om toestemming vragen.
Tempo aanmelden LSP moet omhoog

In de uitnodiging voor de griepprik kan een opt-informulier van de apotheek worden bijgevoegd.

Apothekers en artsen zijn inmiddels acht maanden bezig patiënten te vragen hun medische gegevens beschikbaar te stellen via het Landelijk Schakel Punt (LSP). Mondeling aan de balie, via een formulier of door de patiënt te wijzen op ikgeeftoestemming.nl - waar zij zelf online toestemming kunnen geven. Patiënten reageren over het algemeen positief, maar het tempo waarop zorgverleners om toestemming vragen ligt nog laag. De Vereniging Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) meldde vorige week in NRC Handelsblad niet tevreden te zijn met het huidige aantal aanmeldingen voor de opt-in. De ambitie voor dit jaar is zo’n acht miljoen, met de huidige één miljoen zal dat niet gerealiseerd worden. Volgens Tosca Noorlander, beleidsmedewerker van de KNMP, is een miljoen echter geen reden voor teleurstelling. “We zijn met nul begonnen en hebben wat startproblemen gehad. Het zou mooi zijn als we dit jaar twee miljoen halen.” VZVZ streeft ernaar dat in 2015 van alle ruim zestien miljoen patiënten die zijn ingeschreven bij een huisarts, de helft is aangemeld voor het LSP.

Misverstand

Dat het tempo achterblijft bij de ambities heeft volgens Noorlander meerdere oorzaken. Het EPD kende een moeilijke start door de vele onduidelijkheden – zorgverleners kunnen hierdoor lang terughoudend blijven. Verder kost vragen om toestemming tijd en is het volgens Noorlander “niet het leukste werk”. “Ook dachten apothekers dat zij alle patiënten een brief moesten sturen. Maar dat is een misverstand.”

Noorlander wijst op de mogelijkheid voor zorgverleners om samen te werken. Een huisarts kan de patiënt ook namens de apotheek om toestemming vragen. “Huisartsen versturen in september uitnodigingen voor de griepprik, daar mogen zij ook een opt-informulier van de apotheek aan toevoegen.” Verder kunnen apothekers afspreken met de huisartsen van de huisartsenpost dat zij patiënten bij een bezoek ook een formulier meegeven van de apotheek. Een andere mogelijkheid is de patiënten van meerdere apotheken tegelijk te benaderen via de dienstapotheek.

Maar ook nog niet alle openbare apotheken zijn aangemeld op het LSP. Inmiddels ruim 65%, inclusief bijna alle ketenapotheken. Een vertragende factor voor de opt-in is het apotheekinformatiesysteem Pharmacom, waarmee zo’n 50% van de apotheken werkt.

Op dit moment kan maar van af één werkplek verbinding worden gemaakt met het LSP. Hoewel 70% van de Pharmacom-gebruikers is aangesloten op het LSP, is het gebruik ervan hierdoor nog niet altijd dagelijkse praktijk. Dat probleem is opgelost in de nieuwe versie van Pharmacom, die vanaf dit najaar beschikbaar komt voor alle gebruikers. “Volgend jaar is het streven dat 80% van de apotheken is aangesloten op het LSP, dat gaan we dan ook zeker halen”, aldus Noorlander.

Document acties

Back to top