Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Medicatie in de Maas

PW Magazine 36, jaar 2013 - 26-08-2013
Een rapport over de kwaliteit van het water uit de Maas baart zorgen. De concentraties van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen kwamen in 2012 bij ruim 10% van de metingen boven de norm uit.

Dat blijkt uit een rapport van RIWA-Maas, de vereniging van drinkwaterbedrijven die drinkwater halen uit de Maas. Het rapport toetste metingen over het jaar 2012 aan de streefwaarden van het Donau-, Maas- en Rijnmemorandum uit 2008. Geneesmiddelen die zich in concentraties hoger dan toegestaan in het water bevonden waren onder meer: metoprolol, metformine, ibuprofen en acetylsalicylzuur. Ook zes verschillende contrastmiddelen overschreden de streefwaarden, bijvoorbeeld iomeprol en iopromide.

De te hoge concentraties van geneesmiddelen zijn vooral terug te voeren op dagelijks gebruik van geneesmiddelen in de thuissituatie.

Volgens het RIWA is het drinkwater door de gebruikte zuiveringstechnieken nog altijd veilig. Maar door de toenemende vergrijzing zal het geneesmiddelgebruik verder stijgen. Het is daarom volgens de verenigde waterbedrijven zaak zo snel mogelijk maatregelen te treffen.

Meer zuiveringen zijn nodig, maar het Europese milieubeleid is er juist op gericht de komende jaren minder zuiveringsinstallaties te gaan gebruiken. Milieubelastende chemische reinigingen vinden dan minder vaak plaats. RIWA-Maas roept de overheid daarom op tot een scherper beleid.

Document acties

Back to top