Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Panitumumab alleen bij ongemuteerd RAS

PW Magazine 36, jaar 2013 - 03-09-2013
Bij gebruik van panitumumab is bepaling van de RAS-status van de tumor nodig.

Panitumumab wordt toegepast bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Dit middel is alleen effectief bij patiënten met tumorcellen met een ongemuteerde vorm van het RAS-gen. Is dit gen gemuteerd dan ‘omzeilt’ de tumor het groeiremmende effect van panitumumab. Daarom moet een laboratorium dat hiermee ervaring heeft en beschikt over een goed gevalideerde testmethode, voor de start van de behandeling de RAS-status van de tumor vaststellen. Panitumumab in combinatie met oxaliplatinebevattende chemotherapie is voortaan gecontraïndiceerd bij patiënten met een RAS-mutatie of een onbekende RAS-status.

Document acties

Back to top