Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Axitinib: alert op interacties

PW Magazine 36, jaar 2013 - 03-09-2013
Gelijktijdig gebruik van axitinib en stoffen die inducerend of remmend werken op CYP-enzymen moet worden vermeden. Dat stellen onderzoekers uit San Diego.

Zij geven een overzicht van de klinische farmacologie van axitinib, een veelbelovend middel bij vergevorderde stadia van nierkanker [Clin Pharmacokinet 2013, 16 mei, epub.]. Axitinib wordt vooral omgezet via het CYP3A4/5 en in mindere mate (10%) door CYP1A2 en CYP2C19. Stoffen die CYP-enzymen induceren of remmen kunnen hiermee dus een interactie geven. Ketoconazol, een sterke CYP3A4-remmer, verhoogt de AUC met een factor 2. Rifampicine, een CYP-inductor, geeft een AUC-daling van 79.

Document acties

Back to top