Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Onderzoek overheveling

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013
In opdracht van het ministerie van VWS zoekt onderzoeksbureau Significant uit wat de gevolgen zijn van de overheveling van geneesmiddelen. Hiervoor worden de komende weken in elk van de ongeveer dertig deelnemende ziekenhuizen zo’n 65 patiënten geïncludeerd die zo’n middel gebruiken.

Van hen worden bij eerste- en tweedelijns apotheken gegevens gevraagd over de overgehevelde middelen en overige medicatie, uiteraard na toestemming van de patiënt. De KNMP, die samen met onder meer NVZA, NVPF, Napco en ASKA nauw betrokken is bij dit onderzoek, roept apothekers op deze gegevens aan te leveren.

Document acties

Back to top