Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisartsen halen afgesproken besparing medicatie niet

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 09-12-2013
Huisartsen slagen er dit jaar niet in om voor € 50 miljoen te besparen door doelmatiger geneesmiddelen voor te schrijven. Ze realiseerden een besparing van € 26,6 miljoen, waardoor ze hun doelstelling uit het convenant tussen het ministerie van VWS en huisartsenorganisatie LHV niet halen. VWS-minister Schippers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat ze nu gaat korten op de tarieven van 2014.
Huisartsen halen afgesproken besparing medicatie niet

In het convenant huisartsenzorg 2012/2013 hebben LHV en VWS afgesproken dat de huisartsen voor € 50 miljoen per jaar bezuinigen door doelmatiger geneesmiddelen voor te schrijven. Ook werd de afspraak gemaakt dat, als de doelstelling niet zou worden gehaald, het resterende bedrag (dit jaar € 23,4 miljoen) wordt verdisconteerd in de tarieven van de huisartsen. De NZa bepaalt binnenkort hoe dat gebeurt.

VWS heeft de berekening gemaakt op basis van de cijfers die werden verzameld door de SFK tot en met september van dit jaar en – zoals afgesproken in het convenant – voor de rest van het jaar werden geëxtrapoleerd.

In een reactie stelt de LHV dat bij de afgesproken groepen geneesmiddelen al meer dan 80% goedkope middelen worden voorgeschreven. “Bovendien schrijven de richtlijnen bij sommige patiënten dure geneesmiddelen voor. Hier is dus geen goedkoop alternatief voorhanden”, aldus de LHV.

Om het doelmatig voorschrijven te verbeteren, heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik een tool ontwikkeld die huisartsen binnenkort kan helpen patiënten om te zetten van dure single source naar goedkope multi-source medicijnen. Daarmee verwacht de LHV volgend jaar doelmatiger te kunnen voorschrijven.

Document acties

Back to top