Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Intensievere aanpak GIOP nodig

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 20-12-2013
Apotheekinterventies leidden tot meer voorschriften bisfosfonaten bij mannen en ouderen boven de 70 jaar, die in aanmerking kwamen voor glucocorticosteroïdegeïnduceerde-osteoporoseprofylaxe (GIOP). Dat tonen onderzoekers van de Universiteit Utrecht aan in een gerandomiseerde gecontroleerde studie.
Intensievere aanpak GIOP nodig

Glucocorticosteroïden verlagen de botmassa en verhogen daardoor het risico op fracturen, al naar gelang de dagelijkse dosis, de cumulatieve dosis en de duur van de behandeling. Bisfosfonaten kunnen hiervoor preventief worden ingezet bij patiënten die daarvoor volgens de Nederlandse GIOP-richtlijn in aanmerking komen.

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzochten in een gerandomiseerde gecontroleerde studie onder 29 apotheken of feedback van apothekers aan voorschrijvers over GIOP bij deze patiënten zou resulteren in meer voorschriften bisfosfonaten [Osteoporos Int, online publicatie 13 november 2013].

Zij randomiseerden 695 patiënten die in de voorafgaande zes maanden 675 mg of meer aan prednisonequivalenten gebruikt hadden, waarvan ten minste één voorschrift in de laatste drie maanden, en zonder gelijktijdig gebruik van een bisfosfonaat. In de interventiegroep (n=343) verwees de apotheker de patiënt actief naar de eigen huisarts voor een bisfosfonaat. De controlegroep (n=352) kreeg de gebruikelijke zorg.

Na zes maanden follow-up steeg het aantal voorschriften bisfosfonaten in de interventiegroep (11,4%) niet significant vergeleken met de controlegroep (8%) (hazard ratio 1,47, BI95 0,91-2,39). Maar uit een analyse van subgroepen bleek wel een significante toename bij mannen (12,8% in de interventiegroep versus 5,1% in de controlegroep, HR 2,53, BI95 1,11-5,74) en bij patiënten van 70 jaar en ouder (13,4% versus 4,9%, HR 2,88, BI95 1,33-6,23).

Artsen denken mogelijk eerder aan osteoporoseprofylaxe bij vrouwen dan bij mannen, waardoor in de controlegroep het aantal behandelde mannen tweemaal lager was dan in de interventiegroep. Bij ouderen is het risico op fracturen extra verhoogd waardoor artsen na een interventie van de apotheker mogelijk eerder geneigd zijn het advies op te volgen.

Een intensievere aanpak lijkt nodig omdat nog maar een klein deel van de patiënten die voor GIOP in aanmerking komt het ook daadwerkelijk krijgt en een stijging in de interventiegroep uitbleef.

Document acties

Back to top