Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

KNMP: rol apotheker ook in Euthanasiewet

Brief naar minister Schippers in aanloop Kamerdebat

PW Magazine 51/52, jaar 2013 - 12-12-2013
De KNMP vraagt minister Schippers van Volksgezondheid om de rol van de apotheker te verankeren in de Euthanasiewet. Daarmee zou ze de wet laten aansluiten bij de gezamenlijke richtlijn van de KNMG en de KNMP en bij de standaarden van de wet BIG en de WGBO. Ook pleit de KNMP ervoor een apotheker toe te voegen aan de toetsingscommissies om de farmacologische kennis te waarborgen bij hun besluiten.
KNMP: rol apotheker ook in Euthanasiewet

Deze wensen heeft de KNMP vanochtend geschreven in een brief aan Schippers. De brief komt aan de vooravond van het debat van de vaste Kamercommissie van VWS, dat volgende week donderdag plaatsvindt.

Bij de laatste wijziging van de Euthanasiewet is, ondanks een pleidooi van de KNMP, niet expliciet de rol van de apotheker opgenomen. “Een omissie”, stelt de vereniging. “Want voor een effectieve, veilige en zorgvuldige uitvoering van euthanasie en hulp bij zelfdoding is in alle gevallen de inzet van een apotheker vereist”, schrijft voorzitter Rik van der Meer.

In de gezamenlijke richtlijn van de KNMG en de KNMP is aangegeven dat de apotheker op professionele wijze moet worden betrokken bij de medische en farmaceutische besluitvorming bij zelfdoding en euthanasie. “In het belang van de patiënt is het zaak om de rol van de apotheker expliciet in de Euthanasiewet te benoemen.”

Het is volgens de KNMP logisch dat de arts en apotheker in een vroeg stadium contact met elkaar hebben en houden over een behandelplan. Daarin komt onder meer de keuze van een adequate pijnbestrijding en palliatie aan de orde. Beide zorgverleners zouden daarin moeten afspreken wat ze doen als de patiënt in een situatie komt van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

De KNMP vindt het spijtig dat er medici, juristen en ethici in de toetsingscommissies zitten die achteraf de zorgvuldigheid beoordelen van een behandeling, maar geen apothekers. Ze wijst erop dat de zorgvuldigheid beter kan worden beoordeeld als ook de uitvoering van de farmaceutische interventie die wordt bereid en ter hand gesteld door de apotheker beoordeeld kan worden.

Volgens de KNMP is dit ongewenst: in een aantal gevallen heeft dit ertoe geleid dat een arts werd veroordeeld voor onzorgvuldig handelen bij farmaceutische aspecten van euthanasie, terwijl de apotheker in de wet BIG en de WGBO de zelfstandig behandelaar is. In enkele gevallen in de afgelopen jaren raadde een apotheker een verkeerd middel aan of een foute dosering, waarbij de arts op de kennis van de apotheker vertrouwde. Zitting van een apotheker in de vertrouwenscommissie kan volgens de KNMP die relatie transparanter maken.

Document acties

Reacties

12-12-2013 11:49
Kring-apotheek Swarte zegt:

'in een aantal gevallen heeft dit ertoe geleid dat een arts werd veroordeeld voor onzorgvuldig handelen bij farmaceutische aspecten van euthanasie, terwijl de apotheker in de wet BIG en de WGBO de zelfstandig behandelaar is'

Mag hier wat uitleg bij?
Ging de veroordeelde arts zelf wat rommelen met middelen en was er helemaal geen apotheker bij betrokken of had een apotheker veroordeeld moeten worden i.p.v. de arts?

12-12-2013 12:56
E. Bos zegt:

Het bericht is aangepast.

Back to top