Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Groeiende zorgen over veiligheid anestheticum

PW Magazine 01/02, jaar 2014 - 19-12-2013
De zorgen rondom de veiligheid van het anestheticum etomidaat groeien. Patiënten die dit middel bij chirurgie krijgen toegediend hebben een verhoogd risico op cardiovasculaire problemen en sterfte.

Dat blijkt uit een Amerikaanse studie die is gepubliceerd in Anesthesia & Analgesia. Een begeleidend commentaar stelt dat de bevindingen uit de studie de groeiende zorgen rondom etomidaat verder aanwakkeren. Etomidaat is ook in Nederland geregistreerd als anestheticum.

De studie vergeleek ongeveer 2100 patiënten die etomidaat kregen met ongeveer 5200 patiënten die propofol kregen. Alle patiënten ondergingen niet-cardiale chirurgie.

Vergeleken met de patiënten die propofol als anestheticum kregen, hadden patiënten die etomidaat kregen een significant hoger risico om te overlijden binnen dertig dagen na de operatie. Dit risico was 6,5% in de etomidaatgroep en 2,5% in de propofolgroep.

Verder hadden de patiënten in de etomidaatgroep een 50% hoger risico op majeure cardiovasculaire complicaties. Een kanttekening hierbij is dat deze studie niet bewijst of het gevonden verband oorzakelijk is.

In een begeleidend commentaar stellen dr. Matthieu Legrand en dr. Benoit Plaud van de Diderot Universiteit in Parijs dat deze bevindingen zorgwekkend zijn, maar dat deze studie niet de eerste is die zorgen baart over etomidaat. Het bewijs groeit voor een verband tussen mortaliteit en het gebruik van etomidaat, zowel bij hoogrisicopatiënten als bij – zoals nu – laagrisicopatiënten die niet-cardiale chirurgie ondergaan.

Grootschalige studies zullen uitsluitsel moeten geven over de veiligheid van etomidaat. Tot hierover meer bekend is, is het verstandig de toevlucht te nemen tot andere anesthetica, zo luidt het advies van Legrand en Plaud.

Document acties

Back to top