Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2013

Diane-35 uit pakket

De Diane-35 pil wordt niet langer vergoed vanuit het basispakket. Dat heeft VWS-minister Schippers gisteren besloten.

PW Magazine 50, jaar 2013 - 05-12-2013

Brandbrief naar Schippers over vergoeding medicijnen

De brancheorganisatie van farmaceutische bedrijven Nefarma heeft minister Schippers van Volksgezondheid gevraagd een bijna twee jaar slepende zaak rond de vergoeding van drie geneesmiddelen tegen obstipatie, jicht en MS op te lossen.

PW Magazine 50, jaar 2013 - 05-12-2013

Propranolol: doorbraak in behandeling hemangioom bij kind

De ontdekking dat propranolol bij kinderen hemangiomen drastisch vermindert, betekende een doorbraak in de behandeling van deze aandoening. Onderzoek van dermatoloog Denise Hermans van het Radboud UMC droeg hieraan bij.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 05-12-2013

Verwarring bij dosering pixantron

De firma CTI Life Sciences waarschuwt in een brief aan zorgverleners voor het risico op doseringsfouten met pixantron (Pixuvri) 29 mg poeder voor injectie.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 05-12-2013

Vaker trombo-embolie bij ponatinib

De PRAC adviseert om de productinformatie van ponatinib (Inclusig) aan te scherpen.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 05-12-2013

Macrolide: pas op voor interactie

Het macrolide-antibioticum claritromycine in combinatie met een calciumantagonist verhoogt bij ouderen de kans op ziekenhuisopnames voor acuut nierfalen, hypotensie en mortaliteit ten opzichte van azitromycine.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 05-12-2013

Gabapentine bij alcoholafhankelijkheid

Het anti-epilepticum gabapentine is effectief in het verminderen van alcoholafhankelijkheid. Dat bevestigt een dubbelblinde placebogecontroleerde studie.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 04-12-2013

Hypotensie na start tamsulosine

Tamsulosine kan in de eerste acht weken ernstige hypotensie veroorzaken, zo blijkt uit een retrospectieve cohortstudie onder bijna 300.000 mannen tussen de 40 en 85 jaar.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 04-12-2013

Opletten bij dosering cabazitaxel

Bij het oncolyticum cabazitaxel (Jevtana) bestaat een risico op doseringsfouten.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 03-12-2013

Toepassing acipimox ingeperkt

De Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) komt na herbeoordeling tot de aanbeveling om acipimox uitsluitend nog te gebruiken als aanvullende of alternatieve behandeling van te hoge triglyceridewaarden bij type IIb en type IV hyperlipoproteïnemie, wanneer leefstijlaanpassingen of andere medicatie onvoldoende effect hebben.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 03-12-2013

Stent: plaatjesremming kan korter

Na plaatsing van een zotarolimus-gecoate stent was duale plaatjesremming met acetylsalicylzuur en clopidogrel gedurende drie maanden niet inferieur aan behandeling gedurende twaalf maanden.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 03-12-2013

Opnieuw faillissement voor Thuisapotheek

Groothandel haalt magazijn leeg na betalingsachterstand

De Thuisapotheek is binnen anderhalf jaar opnieuw failliet en heeft de levering van geneesmiddelen gestaakt. Volgens de eigenaren is de landelijke verzendapotheek “om zeep geholpen” door Brocacef. De groothandel zegt niet de enige te zijn die goederen heeft teruggehaald bij De Thuisapotheek.

PW Magazine 50, jaar 2013 - 02-12-2013

Positief effect stamcellen

Stamceltherapie bij artrose levert veelbelovende resultaten op. Dat blijkt uit onderzoek van orthopedisch chirurg in opleiding Gerben van Buul, die hierop 28 november promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 29-11-2013

Melatonine aan banden

Voor melatoninebevattende producten in de vrije verkoop geldt dat deze niet meer dan 0,3 mg melatonine mogen bevatten.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 29-11-2013

Overgevoeligheid voor intraveneus ijzer

Ernstige, soms fatale overgevoeligheidsreacties kunnen optreden wanneer ijzerproducten intraveneus worden toegediend. Ook wanneer een eerdere toediening, waaronder een proeftoediening met negatief resultaat, goed werd verdragen.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 29-11-2013

Studie ondergraaft rol genotypering bij dosering cumarines

Dosering van cumarines op geleide van het genotype zorgt niet dat de INR-waarde vaker in het therapeutisch gebied ligt. Dat blijk uit een studie uitgevoerd door Nederlandse en Griekse onderzoekers.

PW Magazine 49, jaar 2013 - 28-11-2013

Meer hypothyreoïdie bij RA-patiënten

De prevalentie van hypothyreoïdie is verhoogd bij RA-patiënten. Dit concludeert reumatoloog in opleiding Hennie Raterman, die onlangs promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij adviseert te screenen op hypothyreoïdie wanneer de diagnose RA gesteld is.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 28-11-2013

Minder glucocorticoïden bij RA

Annexine-A1-mimetica kunnen mogelijk het gebruik van glucocorticoïden bij RA en andere inflammatoire aandoeningen verminderen.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 28-11-2013

Meten antistoffen TNF-blokkers zinvol

Het meten van antistoffen tegen een TNF-blokker is zinvol wanneer het effect uitblijft en switchen naar een andere TNF-blokker wordt overwogen. Dat blijkt uit onderzoek van reumatoloog in opleiding Anna Jamnitski die hierop 8 november promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 27-11-2013

Leverschade bij agomelatine

Bij alle patiënten die agomelatine (Valdoxan) voorgeschreven krijgen, is controle van de leverfunctie van belang.

PW Magazine 48, jaar 2013 - 27-11-2013

Document acties

Back to top