Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Einde marktwerking voor dienstapotheken

Dienstapotheek en zorgverzekeraar bepalen tarief lokaal

PW Magazine 49, jaar 2013 - 06-12-2013
Het non-concurrentieel verklaren van dienstapotheken moet de continuïteit van farmaceutische spoedzorg veiligstellen. En voor elke dienstapotheek zal vooraf het adherentiegebied worden vastgesteld. Dat adviseren de Stichting Dienstapotheken Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. De KNMP steunt deze oplossing maar heeft nog veel vragen bij de uitwerking.
Einde marktwerking voor dienstapotheken

Een landelijk netwerk van dienstapotheken voorziet vanaf volgend jaar in de farmaceutische spoedzorg. Dit zal bestaan uit regionaal werkende dienstapotheken die bij voorkeur zijn gepositioneerd nabij een huisartsenpost en een spoedeisende hulp. Het gaat om locaties die gekozen worden op basis van een regionaal plan en niet, zoals nu vaak, het gevolg zijn van lokale besluitvorming.

Dat schrijven de Stichting Dienstapotheken Nederland (SDN) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in hun plan voor een landelijk systeem voor farmaceutische spoedzorg, dat zij op verzoek van het ministerie van VWS hebben opgesteld. De zorgverzekeraars en dienstapothekers willen voortaan van elke dienstapotheek vooraf het adherentiegebied bepalen, zodat de dienstapotheken niet meer met elkaar kunnen concurreren. Een systeem dat niet is gebaseerd op marktwerking, vergelijkbaar met het financieringsmodel van huisartsenposten en de spoedeisende hulp.

Het plan moet een einde maken aan de onzekerheid rond de farmaceutische spoedzorg en de fricties die daarover zijn ontstaan tussen apothekers en zorgverzekeraars.

De KNMP vindt het belangrijk dat er een oplossing komt voor de problemen met de beschikbaarheid van spoedzorg. KNMP-directeur Léon Tinke: “Een non-concurrentiële setting voor de spoedzorg biedt een oplossingsrichting die wij ondersteunen. Maar het is wel van belang eerst heldere spelregels vast te stellen.”

Volgens Tinke moet het bijvoorbeeld wel heel duidelijk zijn dat deze apotheken niet op een oneerlijke manier kunnen concurreren bij andere farmaceutische zorg- en dienstverlening, omdat de vaste kosten al via de non-concurrentiële afspraak zijn gedekt.

Tarief

Zorgverzekeraars en dienstapotheken willen op 1 januari 2014 starten met de nieuwe structuur. Maar volgens Tinke zijn dus nog niet alle regels helder, wat zorgt voor verwarring onder apothekers. “Niet duidelijk is of alle bestaande voorzieningen geborgd blijven en op basis van welke uitgangspunten in de toekomst keuzes worden gemaakt voor de regionale invulling van de spoedzorg.”

En wat gebeurt er met frictiekosten en schadeloosstelling voor gedane investeringen als voorzieningen worden uitgefaseerd? Volgens Tinke hebben de zorgverzekeraars toegezegd deze vragen snel te zullen beantwoorden. “Hierover zijn wij in overleg met zorgverzekeraars.”

Elke dienstapotheek sluit volgens het plan van SDN en ZN straks een overeenkomst met de marktleidende zorgverzekeraar, aangevuld met een tweede zorgverzekeraar namens de overige zorgverzekeraars. Het terhandstellingstarief zal onder andere gebaseerd zijn op een door de lokale partijen gehouden accountantsonderzoek. Alle andere zorgverzekeraars zullen dit tarief vervolgens overnemen.

Document acties

Back to top