Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alle nieuws

Zorgverlener heeft te weinig oog voor medicijnproblemen

Communicatie moet gelijkwaardiger

Zorgverleners hebben onvoldoende aandacht voor de geneesmiddelgerelateerde problemen van patiënten. Vaak schromen patiënten problemen aan te kaarten bij arts of apotheker. En doen ze dat wel, dan wordt er niet altijd op ingegaan. Ook naar therapietrouw wordt weinig geïnformeerd, constateert Victor Huiskes in zijn proefschrift. Onder meer e-health kan uitkomst bieden.

PW29en30 - 20-07-2022

Zorginstituut: vergoed risdiplam bij Spinale Musculaire Atrofie

Zorginstituut Nederland (ZiN) adviseert om risdiplam, een medicijn voor de behandeling van Spinale Musculaire Atrofie (SMA), te vergoeden voor kinderen en jonge mensen tot 25 jaar. Vooral onder deze groep is bewezen dat het geneesmiddel meerwaarde heeft. De prijs van het middel zal wel fors omlaag moeten.

19-07-2022

‘Eerste lijn doet nog onvoldoende aan valpreventie’

Effectieve interventies om vallen van ouderen te voorkomen worden nog onvoldoende geïmplementeerd in de eerstelijnszorg. Om dit te verbeteren is het van belang dat zorgverleners goed samenwerken, er adequate vergoedingen komen en patiënten gemotiveerd worden, concludeert Wytske Meekes op basis van haar promotieonderzoek.

Algemeen, Praktijkvoering 19-07-2022

KNAW: meer doen aan preventie ongewenst gedrag in wetenschap

Om ongewenst gedrag op universiteiten en onderzoeksinstituten te bestrijden moet veel meer aan preventie worden gedaan. Dit vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven. Dat vindt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), die een speciale gids heeft gemaakt met handreikingen en tips om problemen met ongewenst gedrag te voorkomen of vroegtijdig bij te sturen.

Algemeen, Praktijkvoering 15-07-2022

Forse boetes voor illegale handel dertien apotheken

Dertien apotheken hebben van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) boetes van maximaal € 30.000 gekregen voor de illegale handel in geneesmiddelen. De middelen hadden een totale omzetwaarde van € 8,5 miljoen en werden voornamelijk in Duitsland weer op de markt gebracht.

Geneesmiddelen, Praktijkvoering PW29en30 - 14-07-2022 1 reactie

Gepast gebruik dure geneesmiddelen gebaat bij structurele aanpak

Een gestructureerde aanpak is nodig om bewezen effectieve interventies van gepast gebruik van dure geneesmiddelen breed te kunnen implementeren in de praktijk. Dat is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Geneesmiddelen 13-07-2022

Diabetespatiënten krijgen vaak leefstijlbegeleiding in plaats van medicatie

In het eerste jaar na de diagnose krijgt de helft van de mensen met diabetes type 2 geen medicatie voorgeschreven. Wanneer mogelijk starten zorgverleners eerst met leefstijlbegeleiding. Dit blijkt uit de Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.

Algemeen, Geneesmiddelen 11-07-2022

Vergoeding cannabidiol bij kinderen met ernstige epilepsie

Het geneesmiddel cannabidiol (Epidyolex), in combinatie met het anti-epilepticum clobazam, komt in aanmerking voor vergoeding uit het basispakket. Dat meldt het Zorginstituut Nederland (ZIN), dat voor de eerste keer adviseert een stof te vergoeden die voorkomt in medicinale cannabis

Geneesmiddelen 08-07-2022

Bijna 5% studenten gebruikt ADHD-pil voor concentratie

Om beter te kunnen studeren gebruikte bijna één op de twintig studenten het afgelopen jaar ADHD-medicatie zonder recept. Methylfenidaat, (lis)dexamfetamine en modafinil krijgen de studenten vaak via vrienden, familie of andere bekenden. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut en het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM).

Geneesmiddelen 07-07-2022

Uitgaven dure medicatie stijgen komende jaren met € 1 miljard

Uitgaven aan dure intramurale geneesmiddelen groeien tussen 2021 en 2026 met ongeveer € 1 miljard, gemiddeld 7% per jaar. Nieuwe spécialités en de uitbreiding van het aantal indicaties zijn de belangrijkste oorzaken van deze toename. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Geneesmiddelen 06-07-2022

Kuipers blijft investeren in Goed Gebruik Geneesmiddelen

Onderzoeken en projecten in het kader van Goed Gebruik Geneesmiddelen (GGG) van ZonMw dragen bij aan de betaalbaarheid van de zorg en aan passende farmaceutisch zorg. Dat concludeert minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, die aangeeft te willen blijven investeren in het onderzoeksprogramma.

Algemeen, Geneesmiddelen 05-07-2022

Nieuwe adviezen voor acute palliatieve sedatie

In de herziene multidisciplinaire richtlijn Palliatieve sedatie zijn nieuwe adviezen opgenomen voor het uitvoeren van acute palliatieve sedatie. Midazolam en morfine kunnen hierbij intraveneus of subcutaan worden toegepast.

04-07-2022

Omeprazol suspensie onder merknaam Pedippi®

IGJ heeft op 15 juni 2022 Curaphar laten weten dat de omeprazol suspensie grondstof syrspend kits niet meer vermarkt mogen worden. De kits zijn in strijd met artikel 40 tweede lid van de Geneesmiddelenwet.

Geneesmiddelen 04-07-2022

BENU-apothekers voeren actie voor beter salaris

BENU-apothekers verenigd in de Vakbond van BENU Apothekers (VVBA) komen massaal in actie omdat ze ontevreden zijn over het verlies aan koopkracht en de stijgende werkdruk. De ruim 270 apothekers sluiten harde acties niet uit. BENU Apotheken heeft alle apothekers laten weten het proces om te komen tot een betere salarispositie na de zomer verder vorm te geven.

Algemeen PW27en28 - 01-07-2022

Inspectie gaat leefstijlbegeleiding stimuleren

Zorgverleners moeten hun patiënten leefstijlbegeleiding aanbieden tegen roken en overgewicht. Daarbij moeten zij de wensen, behoeften en mogelijkheden van patiënten voorop stellen. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Algemeen PW27en28 - 30-06-2022

Midden-Holland slaat alarm over internetapotheek VGZ

Apothekers in Midden-Holland maken zich grote zorgen over zorgverzekeraar VGZ die volgens hen de internetapotheek een voorkeurspositie wil geven boven de regionale apotheek. Met een pamflet, dat ze samen met huisartsen gaan verspreiden, waarschuwen ze hun patiënten voor de grote gevolgen voor de persoonlijke dienstverlening van de apotheek.

Algemeen PW26 - 28-06-2022

NZa: discussie nodig over kosten dure geneesmiddelen

Politiek en maatschappij moeten een discussie voeren of het wenselijk is dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt dan die van andere zorg. Uitgaven aan dure geneesmiddelen stijgen zo hard dat dit steeds meer ten koste gaat van andere medisch-specialistische zorg. Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Algemeen, Politiek & overheid, Zorgverzekeraars PW27en28 - 27-06-2022

Eerste gentherapie voor ernstige hemofilie A

De eerste gentherapie voor de behandeling van ernstige hemofilie A is mogelijk binnenkort beschikbaar. De Europese geneesmiddelenbeoordelingscommissie CHMP heeft een positief advies afgegeven voor therapie met valoctocogen roxaparvovec (Roctavian).

PW27en28 - 27-06-2022

Bijna 40.000 deelnemers aan Gecombineerde Leefstijlinterventie

Bijna 40.000 mensen hebben in de periode 2019 tot en met 2021 meegedaan aan de Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI), een zorgprogramma voor begeleiding en advies over gezonde voeding en gezond bewegen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Algemeen PW26 - 24-06-2022

Gewrichtspijn en vermoeidheid door nieuwe CGRP-remmers

Patiënten met migraine die de nieuwe CGRP-remmers gebruiken hebben het meeste last van gewrichtspijn en vermoeidheid, bijwerkingen die nog niet in de bijsluiters staan. Patiënten melden ook bekende bijwerkingen als obstipatie en haaruitval, die al in enkele bijsluiters zijn vermeld. Bijwerkingencentrum Lareb ontving 109 meldingen van bijwerkingen bij CGRP-remmers.

Geneesmiddelen PW26 - 23-06-2022

Document acties

Back to top