Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuws 2016

Herbeoordeling transdermale fentanylpleisters

De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) heeft een herbeoordeling van fentanylpleisters voor transdermaal gebruik (Durogesic) afgerond.

Geneesmiddelen PW45 - 08-11-2016

Europese bijwerkingenweek met filmpjes en infographics

Het melden van mogelijke bijwerkingen moet beter; daarom start vandaag de Europese bijwerkingenweek. De campagne in 22 Europese landen, die bestaat uit animatiefilmpjes en korte infographics, heeft als doel patiënten en zorgverleners bewust te maken van het belang van melden van bijwerkingen.

Geneesmiddelen 07-11-2016

Guanfacine past in GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert opname van guanfacine (Intuniv) in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Geneesmiddelen PW45 - 07-11-2016

Stap vanaf 100 mcg Thyrax over op lagere dosis alternatief

Patiënten die meer dan 100 microgram Thyrax gebruiken en (nog) moeten switchen naar een alternatief, kunnen in overleg met hun behandelaar overwegen te starten met een lagere dosering Euthyrox of Levothyroxine TEVA. Dit nieuwe advies is gebaseerd op de eerste bevindingen van drie onderzoeken naar de gevolgen van de leveringsproblemen van Thyrax, die onderzoeksinstituten NIVEL en PHARMO uitvoeren.

Geneesmiddelen PW46 - 04-11-2016

Uitbreiding recall octocog alfa

Bayer en CSL Behring hebben besloten een eerdere terugroepactie van octocog alfa te verbreden. De reden is dat de activiteit van het middel sneller afneemt dan verwacht mocht worden.

Geneesmiddelen 04-11-2016

Depressie bijwerking hormonale AC

Een Deense cohortstudie wijst op een associatie tussen het gebruik van hormonale anticonceptie en depressie [JAMA Psychiatry, epub 28 sept 2016].

Geneesmiddelen PW44 - 04-11-2016

Aanpassingen productinformatie, oktober 2016

De productinformatie van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).

Geneesmiddelen PW45 - 03-11-2016

Problemen levering reumamiddel sulfasalazine

Farmanco meldt een dreigend tekort van het geneesmiddel sulfasalazine. De wisseling van een producent van een van de grondstoffen gaat trager dan verwacht. Het tekort hoeft niet lang te duren. Het langzaamwerkende antireumaticum wordt vooral gebruikt bij reumatoïde artritis, enkele andere vormen van chronische gewrichtsontsteking en bij de ziekte van Crohn.

Geneesmiddelen, Industrie 03-11-2016

Na drie dagen koorts niet standaard naar arts

Huisartsen hoeven kinderen die langer dan drie dagen koorts hebben zonder alarmsymptomen en ouder zijn dan drie maanden, niet meer standaard te zien. Voorheen moesten artsen hen dezelfde dag nog beoordelen.

Algemeen PW44 - 03-11-2016

Effect statine neemt af met nierfunctie

Verlaging van het LDL-cholesterol vermindert evenredig het cardiovasculaire risico bij patiënten met een milde tot matige nierfunctiestoornis. Dit effect neemt echter af naarmate de nierfunctie verslechtert, en is bij dialysepatiënten niet meer waarneembaar. Dat blijkt uit een meta-analyse.

Geneesmiddelen PW44 - 03-11-2016

Smart watch helpt tiener met pillen slikken

Dertig tieners krijgen van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam een smart watch om het dagelijks slikken van hun hiv-medicatie bij te houden. Het AMC wil onderzoeken of dit de therapietrouw verbetert.

Geneesmiddelen PW45 - 02-11-2016

Informatie medicatiefouten sneller verspreiden door Europa

Door het delen van meldingen over medicatiefouten in Europa kunnen lidstaten eerder dan voorheen maatregelen nemen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) hebben besloten meer informatie te gaan uitwisselen.

Geneesmiddelen, Politiek & overheid PW45 - 02-11-2016

Romosozumab bij osteoporose

De sclerostineremmer romosozumab vermindert wervelfracturen ten opzichte van placebo.

Geneesmiddelen PW44 - 02-11-2016

Amoxicilline + clavulaanzuur suspenderen via internet

Een bereidingsinstructie voor de suspensie amoxicilline + clavulaanzuur Mylan ontbreekt op de verpakking, maar is beschikbaar op de website van Mylan.

Geneesmiddelen 01-11-2016

Pembrolizumab beter dan chemo

Pembrolizumab als eerstelijnstherapie van gevorderd niet-kleincellige longkanker verlengt de overleving significant meer dan platinumbevattende chemotherapie.

Geneesmiddelen PW44 - 01-11-2016

Onderzoek met kinderen

De mogelijkheden om medisch wetenschappelijk onderzoek te doen met kinderen en meerderjarige personen die niet voor zichzelf kunnen beslissen, is verruimd. Met dit voorstel van minister Edith Schippers van Volksgezondheid heeft de Eerste Kamer vorige week ingestemd.

Algemeen, Politiek & overheid PW44 - 01-11-2016

Artsenbezoeker van IVM bespaart kosten

Huisartsen schrijven doelmatiger voor na een gesprek met een onafhankelijk artsenbezoeker. Bij antidepressiva gebeurde dat 19% vaker en bij bloeddrukverlagende RAAS-remmers 14%, blijkt uit onderzoek dat het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft verricht voor Zilveren Kruis.

Geneesmiddelen, Zorgverzekeraars PW45 - 31-10-2016

Eliglustat te duur voor GVS

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert eliglustat (Cerdelga) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), omdat de kosten te hoog zijn.

Geneesmiddelen PW44 - 31-10-2016

Apotheek Rhenen is best gewaardeerde apotheek

Apotheek Rhenen is voor het tweede opeenvolgende jaar uitgeroepen tot beste apotheek van Nederland. Dat maakt het onafhankelijke platform Opiness bekend op basis van klantenervaringen gemeten door Tevreden.nl. “In onze apotheek zijn we 'je' en 'jij', dat waarderen klanten.”

Algemeen, Praktijkvoering PW44 - 28-10-2016

Hiv-patiënt kan overstappen op één geneesmiddel

Een deel van de patiënten met een hiv-infectie die al geruime tijd een combinatie krijgt van drie geneesmiddelen, lijkt veilig te kunnen overstappen naar een middel. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC en het UMC Groningen

Geneesmiddelen PW44 - 28-10-2016

Document acties

Back to top