Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Artsenbezoeker van IVM bespaart kosten

PW45 - 31-10-2016
Huisartsen schrijven doelmatiger voor na een gesprek met een onafhankelijk artsenbezoeker. Bij antidepressiva gebeurde dat 19% vaker en bij bloeddrukverlagende RAAS-remmers 14%, blijkt uit onderzoek dat het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft verricht voor Zilveren Kruis.
Artsenbezoeker van IVM bespaart kosten

Het IVM stuurde in 2014 een team van eigen artsenbezoekers op pad, om te onderzoeken of artsenbezoekers de zorg doelmatiger kunnen maken. Deze apothekers en artsen met kennis van doelmatig voorschrijven koppelden spiegelinformatie over voorschrijfgedrag terug aan de huisarts.

De artsenbezoekers bezochten in het werkgebied van Zilveren Kruis 37 huisartsenpraktijken uit de groep van de 25% laagst scorende huisartsen op de indicatoren uit de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH). Na drie maanden en vervolgens nogmaals één jaar na het bezoek werden de huisartsen telefonisch benaderd om de resultaten van het bezoek te evalueren.

De bezochte huisartsen schreven na het bezoek vaker de in de NHG-Standaarden aanbevolen doelmatige geneesmiddelen voor. Het onafhankelijk artsenbezoek bracht ook het aandeel reserve-antibiotica terug van 18% naar 15%.

Het onderzoek laat volgens het IVM zien dat het inzetten van onafhankelijke artsenbezoekers kosteneffectief is. Afhankelijk van het inkoopmodel voor geneesmiddelen kan de artsenbezoeker een besparing realiseren tot € 3000 per huisartsenpraktijk, na aftrek van de kosten van het bezoek en correctie voor de controlegroep. Dit bedrag kan nog worden vergroot als per huisarts de nadruk wordt gelegd op die indicatoren waarop bij die huisarts nog veel verbetering mogelijk is, aldus de onderzoekers.

Voor het onderzoek heeft het IVM gebruikgemaakt van het innovatiefonds van Zilveren Kruis. De zorgverzekeraar is van plan het onafhankelijk artsenbezoek in 2017 aan meer huisartsen aan te bieden.

Document acties

Back to top