Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Informatie medicatiefouten sneller verspreiden door Europa

PW45 - 02-11-2016
Door het delen van meldingen over medicatiefouten in Europa kunnen lidstaten eerder dan voorheen maatregelen nemen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Stichting Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP) hebben besloten meer informatie te gaan uitwisselen.
Informatie medicatiefouten sneller  verspreiden door Europa

Vanuit haar databank gaat de PvP medicatiefouten die samenhangen met bijwerkingen nader analyseren en inbrengen in de nationale farmacovigilantie-databank, melden de twee partijen over hun nieuwe samenwerking op het gebied van de Geneesmiddelenwet en de Europese regelgeving.

Daarnaast zal de PvP de volgende drie type medicatiefouten vermelden in periodieke rapportages: medicatiefouten zonder schade, medicatiefouten die ondervangen zijn en potentiële medicatiefouten.

Het CBG gaat informatie over medicatiefouten uit het netwerk van Europese registratieautoriteiten delen met de PvP. Ook krijgt de stichting via het CBG inzage in meldingen van medicatiefouten en zorgincidenten die zijn verzameld in de EudraVigilance-databank.

In hun samenwerkingsovereenkomst hebben het CBG en de PvP een bijwerking gedefinieerd als ‘een reactie op een geneesmiddel die schadelijk en onbedoeld is’. Deze definitie omvat niet alleen schadelijke en onbedoelde effecten die het gevolg zijn van het toegelaten gebruik van een geneesmiddel bij normale doseringen, maar ook van medicatiefouten en gebruik dat niet in overeenstemming is met de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel brengen, waaronder verkeerd gebruik en misbruik van geneesmiddelen.

Onder een medicatiefout verstaan de partijen ‘een onbedoeld falen in het behandelproces dat resulteert in, of de potentie heeft om te resulteren in schade aan de patiënt’. Een falen in het behandelproces betreft dan niet een gebrek aan werkzaamheid van een geneesmiddel, maar wel menselijk of procesgerelateerd falen.

Document acties

gearchiveerd onder: Databank, Europese Unie, Fouten, medicatie
Back to top