Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Eliglustat te duur voor GVS

PW44 - 31-10-2016
Het Zorginstituut Nederland (ZIN) adviseert eliglustat (Cerdelga) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), omdat de kosten te hoog zijn.
Eliglustat te duur voor GVS

Plaatsing op bijlage 1A wordt verhinderd doordat eliglustat niet onderling vervangbaar is met enig ander middel: niet met imiglucerase of velaglucerase alfa wegens verschil in toedieningsroute, en niet met miglustat wegens verschil in indicatiegebied.

Het ZIN oordeelt dat eliglustat therapeutisch gelijkwaardig is aan enzymvervangende therapie, wat in principe kan leiden tot plaatsing op bijlage 1B. Vanwege de geschatte meerkosten (€ 2,5 miljoen voor het farmaciebudget) acht het ZIN dit echter ongewenst bij de huidige prijsstelling.

Document acties

gearchiveerd onder: Vergoeding, Eliglustat
Back to top