Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Pembrolizumab beter dan chemo

PW44 - 01-11-2016
Pembrolizumab als eerstelijnstherapie van gevorderd niet-kleincellige longkanker verlengt de overleving significant meer dan platinumbevattende chemotherapie.
Pembrolizumab beter dan chemo

Dat blijkt uit een fase III-studie met 305 patiënten met PD-L1 expressie op ≥50% van de tumorcellen [NEJM, epub 9 okt 2016]. De mediane progressievrije overleving was 10,3 maanden in de pembrolizumabgroep versus 6,0 maanden in de chemotherapiegroep (HR 0,50; BI95 0,37-0,68). Ook de overleving na zes maanden, respons, responsduur en bijwerkingen waren in het voordeel van pembrolizumab.

Document acties

gearchiveerd onder: ,
Vacatures
WSO-bestuurder

KNMP

Beherend apotheker

Dienstapotheek Gorinchem | Gorinchem

Ziekenhuisapotheker

Het Slingeland Ziekenhuis | Doetinchem

Meer…
Back to top