Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Amoxicilline + clavulaanzuur suspenderen via internet

01-11-2016
Een bereidingsinstructie voor de suspensie amoxicilline + clavulaanzuur Mylan ontbreekt op de verpakking, maar is beschikbaar op de website van Mylan.
Amoxicilline + clavulaanzuur suspenderen via internet

Onlangs heeft Mylan de verpakking en de bijsluiter van amoxicilline + clavulaanzuur vernieuwd. In de aangepaste samenvatting van de productkenmerken (SPC) is per abuis weggevallen hoe de bereiding van de suspensie moet worden uitgevoerd. Daardoor mag deze informatie ook niet op de verpakking worden vermeld. In afwachting van een definitieve oplossing is de bereidingsinstructie opgenomen op de website van Mylan: http://www.mylan.nl/-/media/mylannl/documents/nl-myl-16039-a5%20bereidingsinstructie%20amoxclav%20mylan.pdf. Onder apotheken is een kaart verspreid met deze bereidingsinstructie.

Document acties

Back to top