Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Smart watch helpt tiener met pillen slikken

PW45 - 02-11-2016
Dertig tieners krijgen van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam een smart watch om het dagelijks slikken van hun hiv-medicatie bij te houden. Het AMC wil onderzoeken of dit de therapietrouw verbetert.
Smart watch helpt tiener met pillen slikken

Het horloge van de jongeren staat in verbinding met een mobiele telefoon. Op het moment dat de pil moet worden ingenomen, geeft het horloge een trilling af waarna, in de ideale situatie, de patiënt de pil inneemt en dit registreert met een druk op een knopje.

De patiënt kan één of meerdere personen, bijvoorbeeld zijn ouders of een vriend, verbinden aan zijn horloge. Neemt de patiënt het geneesmiddel niet in, dan kan deze persoon contact met hem opnemen. Ook gaan de gegevens over het slikgedrag naar de behandelend arts in het AMC, die een melding krijgt als de therapietrouw daalt onder een bepaald percentage.

De onderzoekers van het AMC hopen dat de smart watch de therapietrouw verbetert, maar zij beseffen dat dit niet altijd zal lukken. Geeft een patiënt bijvoorbeeld aan te gaan slikken, maar gooit hij vervolgens de pil weg, dan is daar weinig aan te doen.

Is de proef een succes, dan onderzoekt het AMC of het horloge ook de therapietrouw kan verbeteren onder jongeren met andere aandoeningen .

Voor het project heeft het AMC subsidie ontvangen van het Aids Fonds en Health Holland van het ministerie van Economische Zaken.

 

Document acties

Back to top