Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Aanpassingen productinformatie, oktober 2016

PW45 - 03-11-2016
De productinformatie van enkele geneesmiddelen moeten worden aangepast. De Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh) besloot hiertoe op grond van periodieke veiligheidsrapportages (PSUR’s) en aanbevelingen van de Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC).
Aanpassingen productinformatie, oktober 2016

Bij alprostadil komt een waarschuwing voor intracaverneus gebruik bij patiënten met erectiele dysfunctie met cardiovasculaire en cerebrale risicofactoren. Ook worden myocardiale ischemie en cerebrovasculair accident (CVA) vermeld als bijwerkingen met onbekende frequentie.

In de samenvatting van de productkenmerken (SPC) van bilastine worden resultaten opgenomen van een lactatiestudie bij ratten. Bilastine is in Nederland niet in de handel.

Bij carboplatine wordt gewaarschuwd voor hemolytische anemie, veno-occlusieve ziekte, secundaire leukemie en tumorlysissyndroom (TLS). TLS wordt tevens vermeld als bijwerking met onbekende frequentie.

Bij gabapentine worden agitatie en anafylaxie vermeld als mogelijke bijwerkingen, met een toegevoegde waarschuwing voor anafylaxie.

Document acties

Back to top