Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Zwangerschapspreventieprogramma pomalidomide

PW Magazine 43, jaar 2013 - 23-10-2013
Het wetenschappelijk comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) heeft samen met de registratiehouder Celgene in Utrecht een schrijven opgesteld voor een zwangerschapspreventieprogramma voor gebruikers van het middel Imnovid (pomalidomide).

Het middel lijkt sterk op thalidomide, vandaar dat ongeveer dezelfde voorzorgen zullen gelden om zwangerschap bij vrouwen te voorkomen. Omdat de stof ook in sperma wordt opgenomen gelden de voorzorgen ook voor mannen die Imnovid gebruiken en hun vrouwelijk partners. Dit eveneens om zwangerschap te voorkomen.

Document acties

Back to top