Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Insuline daalt met nierfunctie

PW Magazine 44, jaar 2013 - 30-10-2013
De insulinebehoefte van diabetespatiënten verandert bij een verminderde nierfunctie. De invloed hiervan verschilt per type insuline, zo blijkt uit observationeel onderzoek onder 346 patiënten met diabetes type 1.

Bij patiënten met een eGFR < 60 ml/min (geschat met de Cockroft-Gault-formule) waren de doseringen insuline glargine 29,7% en insuline detemir 27,3% lager dan bij patiënten met een eGFR > 90 ml/min.

De doseringen van kortwerkend humaan insuline en insuline lispro waren bij verminderde nierfunctie 25% respectievelijk 32,6% lager. Langwerkend humaan insuline en de kortwerkende insuline aspart hadden geen significante relatie met de nierfunctie. [Ther Adv Endo Metab. 2013;4(4):113-121]

Document acties

Back to top