Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Huisarts Tuitjenhorn gaf extreme dosis morfine

Hoge dosis alleen bij acuut verstikkingsgevaaar

PW Magazine 44, jaar 2013 - 28-10-2013
Verlichting van benauwdheid in de terminale fase gebeurt met een lage dosering morfine en niet met een hoge dosering - 1000 mg - zoals huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn deed. De hoge dosering is alleen geïndiceerd bij acuut verstikkingsgevaar, dat zelden voorkomt. Uit het inmiddels vrijgegeven rapport van de IGZ blijkt dat de huisarts opzettelijk normoverschrijdend heeft gehandeld.

Huisarts Nico Tromp uit Tuitjenhorn suïcideerde zich nadat hij door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op non-actief was gesteld en door de politie was verhoord over de levensbeëindiging van een terminale keelkankerpatiënt door subcutane toediening van een hoge dosis morfine en midazolam, respectievelijk 1000 en 350 mg. De patiënt stierf binnen een half uur na toediening, zo blijkt uit het rapport dat de IGZ heeft vrijgegeven. In een brief van het AMC aan de huisartsen in de regio staat dat zijn handelwijze niets te maken had met behandeling van benauwdheid maar dat er sprake was van “bewust normoverschrijdend medisch handelen”.

De Volkskrant publiceerde afgelopen zaterdag het verslag van de coassistent die vanuit het AMC stage liep bij de bewuste huisarts. Dit verslag en het rapport van de IGZ bevestigen dat het handelen van de huisarts ongeoorloofd was. Zo overlegde de arts helemaal niet met de andere betrokken zorgverleners en de vrouw van de patiënt. Bovendien stelde hij de patiënt zelf niet op de hoogte. Hij verklaarde tegenover de co-assistent dat hij wel eens 'vaker een zak over het hoofd van een patient trok' en dat euthanasie vanwege de procedures veel tijd kost. Bij deze patient was haast geboden om hem uit zijn lijden te verlossen, zo stelde de arts.

Veel artsen maakten zich aanvankelijk ongerust over hoe te handelen met morfine in de terminale fase en of zij ook geen gevaar lopen door de IGZ te worden aangepakt, zo bleek uit reacties op de site van Medisch Contact. Morfine is bij een terminale benauwde patiënt de geëigende therapie, dat is wat doorklinkt in de reacties. Uit het bevel van de IGZ blijkt echter dat het om een extreme situatie gaat. De arts bleek twee spuiten met elk 1000 mg morfine in gereedheid te hebben gebracht. Uiteindelijk diende hij er 'maar' één toe. Welke dosering geldt voor morfine bij benauwdheid in de terminale fase?

Lage dosering

“Behandeling van benauwdheid in de terminale fase gebeurt juist met een lage dosering van soms maar 1 mg per uur in een morfinepomp”, zegt apotheker Saskia de Visser van de Transvaal Apotheek in Den Haag, die is gespecialiseerd in farmacotherapie in de terminale fase. “Gebruikt een patiënt al langere tijd opiaten, dan start je hoger, bijvoorbeeld met een dosering van 3 mg per uur. Is een patiënt opioïd-naïef, dan start je met 1 mg per uur. Morfine induceert niet een ademdepressie, maar zorgt dat de patiënt de pijn en benauwdheid niet ervaart, en daardoor rustiger wordt.”

Longarts Pauline Dekker uit het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk bevestigt dit. “Maar bij acuut verstikkingsgevaar wordt wel een hoge dosering morfine toegediend, vaak ook met midazolam”, vertelt ze. “Midazolam induceert wel een ademdepressie. Wanneer een patiënt dreigt te stikken, ligt er een grote spuit morfine met midazolam klaar op het nachtkastje om te voorkomen dat een patiënt dit bewust meemaakt. Ook als hemoptoë dreigt, waarbij de patiënt zal verdrinken in zijn eigen bloed door bijvoorbeeld een grote bronchustumor, wordt morfine in een hoge dosering van bijvoorbeeld 50 mg toegediend. Acute verstikking komt echter zelden voor. Bijna altijd gaat het om benauwdheidsbestrijding. Daar is geen hoge dosering voor nodig.”

Document acties

Reacties

28-10-2013 16:17
D.T. Hendriksz zegt:

Herre Kingma had in de Buitenhof uitzending van 27 oktober de moed om tegen de goegemeente in te gaan en terecht. 1 gram morfine, 350mg dormicum? Laat de aangebroken verpakkingen en ampullen maar zien. Waar zijn de vermeende 60 tot 100ml spuiten waarover de co-assistente het had? Op internet fora zijn de berekeningen al gemaakt; kan niet! Hoogstens 100 tot 200mg morfine en 50 tot 150mg dormicum. Welke fentanyl sterkten waren al gebruikt en hoeveel? Teveel onbekend. Wat wel bekend is het Bevel van de IGZ: U bent een gevaar voor de samenleving! U moet stoppen met uw werk. Bij deze arts, was zelf al psychisch labiel, is dat Bevel overgekomen als: 'bekijk het dan maar", ik een Dr Death van Noord-Holland?" De HH Groeten.

Herre Kingma en het gezond verstand hadden gekozen en kiezen ook in de toekomst een andere weg. 2500 mensen krijgen dat van hun arts en de CQ index wordt gehaald, de familie is tevreden, de patient is tevreden, hij/zij is "geholpen", zonder dat de IGZ of wie dan ook naar omkijkt. Het Calvinisme zit ongelooflijk diep in dit land: "leven is lijden".

En als J Hansen van mening is dat Richtlijnen, Standaarden, Protocollen en Wetgeving er zijn om het leven in Nederland in goede banen te leiden dan doet er goed aan het goede voorbeeld zelf te geven en te stoppen met Gedogen en de Geneesmiddelenwet te handhaven.

29-10-2013 18:53
D.T. Hendriksz zegt:

http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2013/10/Opheldering-Schippers-over-euthanasie-1398989W/

'Je kunt je afvragen of de euthanasieregels die we hebben voldoende duurzaam en toekomstbestendig zijn. De maatschappij wil meer dan de regels toestaan, dan moet je je afvragen of die regels ruimer gesteld moeten worden', aldus Schippers tijdens haar radio-interview.

-En daar kan de familie van Nico Tromp het mee doen: IGZ stuurt een Bevel waar de honden geen brood van lusten:'u bent een gevaar voor de samenleving", en de Minister zegt doodleuk dat wellicht Nico Tromp het bij het rechte eind zou kunnen hebben.
Nog steeds is niet bekend wat er is gebeurd. IGZ heeft de verklaring van de Co-assistente aangehaald en die verklaring rammelt.
Dat Nico Tromp 'teveel' heeft gespoten is niet duidelijk. Wel de intentie om het lijden van deze stervende patiënt menselijker en draaglijker te maken. En daar haakt de Minister op in. Zij volgt de lijn Herre Kingma, het gezonde verstand. Dat zou zij op andere gebieden ook eens moeten doen.

30-10-2013 21:46
D.T. Hendriksz zegt:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/6177/Malou-van-Hintum/article/detail/3535817/2013/10/30/Huisarts-Tromp-uit-Tuitjenhorn-is-onterecht-gecriminaliseerd.dhtml

Gezien de terugtrekkende bewegingen van de Minister en de IGZ een terecht gepubliceerde opinie van Malou van Hintum. Bevestigt de mening en opvatting van Herre Kingma en het gezonde verstand.

31-10-2013 19:45
J.C. Kortekaas zegt:

De patiënt zou binnen twee weken toch zijn overleden.
De IGZ als systeembehoeder is echter ontregeld omdat palliatieve sedatie en euthanasie zijn vermengd.
De huisarts paste palliatieve euthanasie toe, en dat is door EXCEL verboden. Past niet in richtlijnen en IGZ hokjes.

Back to top