Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Alogliptine veilig voor het hart

PW Magazine 43, jaar 2013 - 23-10-2013
Alogliptine geeft geen verhoogd risico op acuut coronair syndroom (ACS).

Nieuwe antidiabetica moeten tegenwoordig uitgebreid worden onderzocht op hun effect op het optreden van hart- en vaatziekten. Daarom onderzochten wetenschappers uit Farmington (VS) het effect van maximaal veertig weken toediening van alogliptine, een nieuwe DPP-4-remmer, op het optreden van ACS [N Engl J Med 2013;1327-35].

Ten opzichte van placebo vonden de onderzoekers in een populatie van 5800 patiënten geen verschil in optreden van ACS (n = 305 bij alogliptine en n = 316 bij placebo). Ook de incidentie van hypoglykemie, kanker en pancreatitis verschilde niet tussen beide groepen.

Document acties

Back to top