Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Nieuwe, kortere versie van de CQ-index Farmacie

PW Magazine 45, jaar 2013 - 08-11-2013
Versie 1.2 van de CQ-index Farmacie wordt begin 2014 gepubliceerd met 28 vragen; deze versie is veel korter dan de oude lijst met 69 vragen. De meetbureaus hebben vastgesteld dat respondenten de oude vragenlijst in vijftien tot twintig minuten invulden. De nieuwe vragenlijst kan waarschijnlijk binnen tien minuten worden ingevuld.

Stichting Miletus is samen met zorgverzekeraars en stakeholders aan de hand van expliciete beslisregels nagegaan welke vragen gemist konden worden zonder dat dit ten koste zou gaan van het resultaat. Vragen die bijvoorbeeld vaak niet werden ingevuld of weinig onderscheidende antwoorden opleverden, zijn verwijderd. Alle thema’s die apotheekbezoekers, apothekers en zorgverzekeraars relevant vinden, komen nog steeds aan de orde.

De nieuwe versie is begin volgend jaar beschikbaar op http://patientervaringsmetingen.nl/.

Document acties

Back to top