Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

‘Onnodig na Tuitjenhorn regels aan te scherpen’

Huidige waarborgen zijn voldoende, vinden deskundigen

PW Magazine 45, jaar 2013 - 01-11-2013
Moeten na ‘Tuitjenhorn’ de regels aangescherpt worden? Het Nederlands Huisartsen Genootschap en SIG-voorzitter Wilma Göttgens vinden dat onnodig. De IGZ wijst op de strikte regels en wetten die er al zijn voor huisarts en apotheker, zoals een verplichte kwartaalrapportage over het opiatenregister.
‘Onnodig na Tuitjenhorn regels aan te scherpen’

Een huisarts mag volgens de Opiumwet opiaten die hij na behandeling van een patiënt overhoudt, niet in bezit houden. Ook mag hij overgebleven opiaten niet toedienen aan andere patiënten. Dat zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in een reactie op de kwestie rond de dood van een ernstig ziekte patiënt in Tuitjenhorn. Zijn huisarts Nico Tromp heeft hem met een zeer grote overdosis morfine om het leven gebracht.

De IGZ wil niet reageren op de kwestie in het Noordhollandse dorp en op de rol van de apotheker in deze zaak, “omdat het onderzoek naar de calamiteit niet is afgerond”, maar een woordvoerder stelt in zijn algemeenheid dat apothekers verplicht zijn een opiatenregister te voeren, waarin ze bijhouden aan welke arts en voor welke patiënt zij opiaten verstrekken: “Apothekers dienen aan het eind van elk kwartaal een kopie van de recepten voor opiaten aan de IGZ te sturen. Het niet voldoen aan deze verplichting is bestuurlijk beboetbaar.”

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) is tegen een richtlijn die bepaalt hoeveel morfine een huisarts in voorraad mag hebben, zegt Jako Burgers, hoofd richtlijnontwikkeling en wetenschap van de huisartsenorganisatie. Huisarts Tromp diende de patiënt 1000 mg morfine en 350 mg midazolam toe, waarna hij kort erna overleed. Nadat hij werd ondervraagd door de politie pleegde de huisarts suïcide. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de patiënt.

Hoewel Burgers de hoeveelheid morfine die Tromp volgens media op voorraad had en een tweede spuit met 1000 mg had klaarliggen, vindt Burgers een richtlijn geen oplossing van het probleem. “Een arts kan altijd medicijnen uit zijn tas in een spuit doen en iemand ermee doden. Bij de apotheker zou er een belletje moeten gaan rinkelen als een huisarts zoveel morfine bestelt. Maar het kan zijn dat de arts ongebruikte ampullen van eerdere patiënten heeft opgespaard.”

Apotheker

In de multidiciplinaire KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding is opgenomen dat een arts euthanatica nauwkeurig verantwoordt. De zorgvuldigheidscriteria voor de apotheker geven aan dat de arts na afloop de gebruikte en ongebruikte ampullen aan zijn apotheker geeft. Een soortgelijke richtlijn is er niet voor morfine in de terminale fase. Wilma Göttgens, openbaar apotheker in Beuningen, onderzoeker aan het Radboud umc en voorzitter van de Special Interest Group Ethiek en Filosofie van de Farmacie, vindt het ‘een gemiste kans’ dat de rol van de apotheker vorig jaar niet explicieter is onderzocht tijdens de tweede evaluatie van de Euthanasiewet.

“Hoewel er in Tuitjenhorn wel iets heel erg is misgegaan”, ziet Göttgens meer in beter overleg en afstemming tussen arts en apotheker: “In de meeste gevallen werken zij goed samen, maar soms kan het beter. De apotheker heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid voor goed geneesmiddelengebruik. Hij kan die verantwoordelijkheid alleen nemen op grond van relevante informatie en vertrouwen in het professioneel en verantwoord handelen van de arts.”

Volgens de wet houdt de apotheker toezicht op de opslag van medicijnen. “Maar wat in Tuitjenhorn is gebeurd”, zegt Göttgens, “is niet te voorkomen met andere richtlijnen. Dat was normoverschrijdend gedrag.”

Document acties

Reacties

01-11-2013 15:31
D.T. Hendriksz zegt:

Radiostilte aanhouden tot de details bekend worden gemaakt wat er nu werkelijk in Tuitjenhorn is gebeurd is de gezond verstand weg; de media gaan af op brief van de Co-assistente en die spreekt van enorme spuiten van wel 100ml en 2 doosjes morfine ampullen. 3 spuiten in totaal. 2 maal wel 100 ml voor de morfine en 1 van 100ml voor de dormicum. De arts zou 2 x 100ml in het bovenbeen hebben gespoten. En dat zou binnen enige tellen zijn gebeurd. Probeer het bij jezelf eens met fysiologisch zout oplossing.

De media spreken van nachtelijke toestanden. De IGZ spreekt van na 2 uur in de middag. Zo zijn er meer verschillen.

Tot de foto's van de gebruikte spuiten en hoeveelheden en sterkten van de morfine en dormicum niet gepubliceerd zijn is verder speculeren zinloos en maakt de 'vlek' alleen maar groter.
En vergis je niet in de medicijnen die huisartsen achterhouden en uitproberen bij patiënten voordat zij echte recepten uitschrijven.

Back to top