Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Dosisverlaging bestrijdt anemie

PW Magazine 45, jaar 2013 - 04-11-2013
Verlaging van de ribavirinedosis is even effectief als toediening van epoëtine bij de behandeling van anemie ontstaan door de standaardbehandeling bij hepatitis C (genotype 1).

De standaard is een combinatie van ribavirine, peginterferon en boceprevir. Deze therapie veroorzaakt bij 30% van de patiënten anemie. Onderzoekers uit verschillende centra in de Verenigde Staten onderzochten of dosisverlaging van ribavirine op basis van de virus load de anemie kan bestrijden of dat de behandeling met epoëtine de voorkeur geniet [Gastroenterology 2013;145:1035-44]. Beide opties bleken even effectief. Echter, in de epoëtinegroep kwamen significant vaker trombo-embolische complicaties voor. Verder is de behandeling, door niet-toedienen van epoëtine, goedkoper.

Document acties

Back to top