Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NZa houdt vast aan ‘knip’ eerste uitgifte

Apothekers vrezen dat patiënt zorggesprek zal weigeren

PW Magazine 46, jaar 2013 - 08-11-2013
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het bezwaar afgewezen dat enkele apothekersorganisaties hadden ingediend tegen de invoering van de aparte farmaceutische zorgprestatie eerste uitgifte per 1 januari 2014. De NZa voerde de nieuwe prestatie tot grote verrassing van de sector enkele maanden geleden onverwacht in.
NZa houdt vast aan ‘knip’ eerste uitgifte

KNMP, Aska, Napco en VKAN zijn zeer teleurgesteld over het besluit van de NZa. De vier organisaties hadden bij de zorgautoriteit gezamenlijk aangedrongen op een jaar uitstel van de invoering van een aparte prestatie voor de eerste uitgifte, nu nog een deelprestatie van de terhandstelling. Volgens de koepels hebben apothekers meer tijd nodig om ICT-systemen en werkwijzen in de apotheek aan te passen. Daarnaast vinden zij dat deze maatregel voor meer bureaucratie zorgt, wat weer ten koste gaat van de zorg.

Apotheken ontvangen nu nog automatisch een hoger tarief voor een eerste uitgifte, ongeacht of het gesprek met de patiënt heeft plaatsgevonden. Vanaf volgend jaar moet de apotheek vastleggen dat een eerste uitgifte-gesprek heeft plaatsgevonden.

De NZa, die de beslissing over een week op haar site plaatst, maakte in augustus onverwacht bekend de aparte prestatie te willen invoeren. Bij controles van zorgverzekeraars zou blijken dat apothekers de prestatie eerste uitgifte soms onterecht declareren, bijvoorbeeld voor patiënten die het geneesmiddel al eerder hadden gebruikt.

Onethisch

Apothekers vrezen dat patiënten door de aparte vermelding van een eerste uitgifte-gesprek op de factuur gaan bedanken voor deze zorg. Ook zien ze op tegen de naar verwachting moeizame discussies hierover met patiënten aan de balie. Verder verwachten apothekers een terugval in inkomsten door een mogelijke afname van het aantal eerste uitgifte-gesprekken. Een apotheek heeft gemiddeld bijna 15% eerste uitgiftes op het totaal aantal verstrekkingen.

De maatregel is niet zonder risico’s voor de patiënt. Apotheker Dick Tromp van Apotheek Flevowijk in Kampen zegt patiënten die niet willen betalen voor het eerste-uitgiftegesprek, geen geneesmiddel te kunnen leveren. “Een eerste uitgifte voor methotrexaat zonder gesprek, daar moet je toch niet aan denken. Deze maatregel is onethisch.”

Ook Henk Frans Kwint, apotheker in Apotheek Stevenshof in Leiden, wijst op de risico’s. “Ook nu al kunnen patiënten geneesmiddeleninformatie zelf opzoeken op internet, maar juist de apotheek kan bijvoorbeeld bijwerkingen in een eerste-uitgiftegesprek in het juiste perspectief plaatsten.”

Anderzijds verwacht hij dat de aparte prestatie ook een stimulans kan zijn voor apothekers om te investeren in goede voorlichting en de registratie hiervan.

KNMP, Aska, Napco en VKAN beraden zich of zij in beroep zullen gaan tegen het afwijzen van het bezwaar door de NZa.

Document acties

Reacties

09-11-2013 18:43
M.E.E. van Bogeryen zegt:

Het EU tarief is logischer wijs niet alleen voor het "gesprek" aan de balie. Juist bij EU middelen draait het OOK om de medicatiebewaking en alles hier omheen.

Back to top