Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Guanfacine: alternatief bij ADHD

PW Magazine 45, jaar 2013 - 06-11-2013
Guanfacine is een alternatief voor de behandeling van ADHD bij kinderen en pubers. Dat stellen psychiaters uit de Verenigde Staten nadat ze een analyse van de wereldliteratuur uitvoerden.
Guanfacine: alternatief bij ADHD

ADHD treft op basis van extrapolatie van Amerikaanse gegevens meer dan 250.000 Nederlandse kinderen in de leeftijd van 3 tot 17 jaar. Kinderen met ADHD zijn vaak gebaat bij stimulerende medicatie. Aangetoond is dat methylfenidaat en amfetamines leerprestaties bevorderen.

Echter, sommige kinderen verdragen de stimulantia niet of hebben onvoldoende respons. Ook is er onzekerheid over de langetermijneffecten van stimulantia. Dat zijn redenen om te zoeken naar nieuwe middelen voor ADHD. Een door het Europese EMA en de Amerikaanse FDA goedgekeurd niet-stimulerend middel is atomoxetine. Dit geeft bij ongeveer de helft van de ADHD’ers een respons.

Guanfacine is een alfa-adrenerge, centraal werkende agonist. Het middel werd vroeger gebruikt als bloeddrukverlager, maar wordt nu ook bij ADHD toegepast. Het middel valt niet onder de Opiumwet. De FDA heeft de orale gereguleerde afgiftevorm van guanfacine (guanfacine CR) geregistreerd bij ADHD. In Nederland was het middel tot enige jaren geleden onder de merknaam Estulic geregistreerd voor hoge bloeddruk.

De auteurs beoordeelden de waarde van guanfacine aan de hand van een selectie van 49 studies die ze opspoorden via Medline en Embase. Hiervan werden uiteindelijk elf relevante onderzoeken geselecteerd en één gepoolde analyse. De studies omvatten monotherapie of toevoeging van guanfacine aan bestaande therapie met stimulantia. De duur van de meeste studies is echter beperkt: meestal acht weken. De effectiviteit is het grootst in de doseerrange van 0,09-0,12 mg/kg. Twee studies hadden een doorlooptijd van meer dan een jaar met positief resultaat voor effectiviteit ten opzichte van placebo. De meest prominente bijwerking is slaperigheid en sedatie. Verder trad, zoals te verwachten, een lichte bloeddrukdaling op.

De auteurs concluderen dat guanfacine CR eenmaal daags een aantrekkelijk alternatief is voor stimulantia bij de behandeling van ADHD. Bijwerkingen als slaperigheid kunnen de toepassingsmogelijkheden beperken.

Document acties

Back to top