Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

NHG-Standaarden direct openbaar

PW Magazine 47, jaar 2013 - 08-11-2013
NHG-Standaarden zijn voortaan direct na publicatie openbaar en in te zien op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Voorheen stonden nieuwe of herziene NHG-Standaarden eerst drie maanden ‘op slot’. Hierdoor kregen huisartsen de gelegenheid om zich de standaard eigen te maken en voordat zij door anderen werden aangesproken op het wel of niet volgen van de nieuwe standaard.

Maar de NHG-Standaarden zijn ook voor andere zorgverleners relevant en er kwamen steeds vaker vragen om toegang te krijgen tot de standaarden van niet-NHG leden. Daarom besloot het NHG-bestuur om het advies van de Verenigingsraad over te nemen en de standaarden direct openbaar te maken.

Document acties

Back to top