Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

2022

Herexamen 2022 PW1/2
Welk monster is niet geschikt om een besmetting met het COVID-19-virus aan te tonen?
Herexamen 2022 PW3
Welke bloeddrukverlager heeft de voorkeur?
Herexamen 2022 PW4
Welke bijwerking op de lange termijn komt regelmatig voor bij deze behandeling?
Herexamen 2022 PW5
Hoelang profylactische behandeling nitrofurantoïne bij urineweginfectie (UWI)?
Herexamen 2022 PW6
Wat is het voorkeurstijdstip bij eenmaal daagse dosering van DOAC’s bij COVID-19-vaccinatie ?
Herexamen 2022 PW7
Kan je uit de volgende PRK-namen afleiden dat deze 2 mg estradiol bevatten?
Herexamen 2022 PW8
Wat zijn de meest voorkomende bijwerkingen van CGRP-remmers bij migraine?
Herexamen 2022 PW10
Welk middel heeft nooit een plaats bij de symptomatische behandeling van diarree bij kankerpatiënten?
Herexamen 2022 PW11
Welke wekelijkse dosisvermindering adviseert de NHG-Standaard Pijn (2021) bij het afbouwen van opioïden?
Herexamen 2022 PW12
Wat is de functie van het citroenzuur in de magnesiumgluconaatdrank 45 mg/ml FNA?
Herexamen 2022 PW13
Hoeveel patiënten met een hart- of vaatziekte en/of chronische nierschade moet je ongeveer behandelen met een SGLT-2-remmer om in vijf jaar tijd één sterfgeval te voorkomen?
Herexamen 2022 PW14
Welke stelling over het toedienen van itraconazol capsules via een sonde is waar?
Herexamen 2022 PW16
Wat is een PEG-sonde?
Herexamen 2022 PW18
Wat kan worden voorgeschreven bij langdurige klachten na COVID-19?
Herexamen 2022 PW19
Wat is het juiste doseerschema van oraal itraconazol ter preventie van recidieven bij pityriasis versicolor?
Herexamen 2022 PW21en22
Eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van obstipatie bij opioïdgebruik is:
Herexamen PW23
Welke statines kunnen het beste voor de nacht worden ingenomen?
Herexamen 2022 PW24
Moet u in deze situatie een alternatief adviseren zonder propyleenglycol?
Herexamen PW25
Mag een zorgmedewerker van de instelling medicatie uit zakjes verwijderen?
Herexamen 2022 PW26
Welk anticonceptivum verhoogt het risico op trombose?
herexamen PW27en28
Welke bewaartermijn adviseert u globaal aan de patiënt?
Herexamen PW29en30
Hoe de propranololhydrochloridedrank het beste meenemen met vliegtuig.
Herexamen 2022 PW31en32
Welk geneesmiddel ontbreekt volgens u in de volgende casus?
Herexamen PW33en34
Welk middel heeft volgens de NHG-Standaard de voorkeur bij patiënten met acuut hoesten?
Herexamen 2022 PW35
Hoeveel mensen in Nederland hebben chronische nierschade?
Herexamen PW36
Wat is de gemiddelde gewichtsafname die wordt bereikt met naltrexon/bupropion in 28-56 weken?
Herexamen 2022 PW37
Wat was in 2021 de meest gemelde klacht bij gebruik van het koperspiraaltje?
Herexamen 2022 PW38
Welke diabetesmiddelen zijn (waarschijnlijk) veilig bij het geven van borstvoeding?
Herexamen 2022 PW9
Valt morfine in dit geval onder de in 2017 ingestelde drugslimieten?
Herexamen 2022 PW15
Mag deze drank aan een kind van 2 jaar worden gegeven?
Herexamen 2022 PW17
Wat moet je doen om genotyperingsuitslagen in de juiste voorspelde fenotypes te vertalen?
herexamen PW20
Voor een cliënt zijn dexamethasontabletten 1,5 mg voorgeschreven. Door de apothekersassistent dienen zestig stuks te worden uitgeteld. Hoe kan dit in de apotheek veilig plaatsvinden, conform de RiFaS-adviezen?
Herexamen 2022 PW39
Naar welk middel gaat de voorkeur uit bij de behandeling van epilepsie tijdens zwangerschap?
Herexamen PW40en41
Welke dosering feneticilline zou u adviseren in deze situatie?
Herexamen 2022 PW42
Hoe lang mag iemand die start met aripiprazoldrank niet rijden?
Herexamen 2022 PW43
Welke stelling(en) over diabetesmedicatie is/zijn waar?
Herexamen 2022 PW44
Welke handelingen moet de openbaar apotheker uitvoeren bij een ontslagbrief?
Herexamen PW45
Wat is geen absolute contra-indicatie voor gebruik van de anticonceptiepil?
Herexamen 2022 PW46
Waarin verschilt de behandeling van obstipatie door opioïden van obstipatie door een andere oorzaak?
Herexamen 2022 PW47
Mag een patiënt die recent een bariatrische ingreep heeft ondergaan een protonpompremmer gebruiken?
Herexamen 2022 PW48
Welke stelling(en) over diabetesmedicatie is/zijn waar?
Herexamen 2022 PW49
Welke geschreven instructie is het best te begrijpen voor een gemiddelde patiënt?
Herexamen 2022 PW50
Welk advies geeft u voor de behandeling van ernstige pijn bij kanker met opioïden?
Herexamen 2022 PW51en52
Onder welke klasse valt het dermatocorticosteroïd fluticasonpropionaat?
Back to top