Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW49

PW49 - 07-12-2022 | door Scott Wishaw, apotheker Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)/KNMP

Welke geschreven instructie is het best te begrijpen voor een gemiddelde patiënt?

  1. Gebruik omeprazol in de avond, maar niet als u al gegeten heeft. Neem het dus voor het eten.
  2. Inname van de tablet in de avond op een lege maag, 1 uur voor of 2 uur na het avondeten.
  3. Neem de tablet ’s avonds, voor het eten, op een lege maag.
  4. Slik de tablet in de avond. Doe dit op een lege maag. Dat is 1 uur voor of 2 uur na een maaltijd. Dan werkt dit medicijn het best.

Toelichting

Het juiste antwoord is: slik de tablet in de avond. Doe dit op een lege maag. Dat is 1 uur voor of 2 uur na een maaltijd. Dan werkt dit medicijn het best.

Deze zin is het makkelijkst te begrijpen:

• korte zinnen die 1 ding per zin zeggen. Zinnen mogen daarom starten met woorden als ‘en’, ‘dan’ en ‘ook’;

• actief taalgebruik: veel werkwoorden en wat patiënten wel mogen doen;

• simpele taal, geen metaforen;

• uitleg waarom iemand iets moet doen;

• weinig leestekens, beeldspraak, vaktermen of medicijn/merknamen.

Zorgverleners en de overheid vinden het belangrijk dat iedereen hun teksten begrijpt. Daarom proberen ze te schrijven op taalniveau B1. Dat is ongeveer hetzelfde als middelbare-schoolniveau. Met korte, actieve zinnen en weinig moeilijke woorden. Het leest prettig voor de meeste mensen. Ook mensen met een hoog opleidingsniveau.

Het opschrijven van een werkwoord als zelfstandig naamwoord is verwarrend. “De werking treedt op na 2 uur” is dus te moeilijk. Beter is: “werkt na 2 uur”. Termen als “’s avonds” zijn verouderd en hebben onnodige leestekens. Het gebruik van bijzinnen, tenzij- of als-constructies, gebruik van zinnen tussen haakjes of het ‘negatief’ omschrijven (iets niet mogen doen) kan verwarrend werken, zeker als dit een lange doorlopende zin is en over meerdere dingen gaat.

Document acties

Reacties

12-12-2022 11:24
M.A.E. Nieuwhof (405617) zegt:

Dit hangt helemaal af van de context. 4 geeft de duidelijkste info maar dit past niet op het etiket

13-12-2022 10:16
S.B.P. Wishaw (434405) zegt:

Beste mevrouw Nieuwhof,

Eens. Door beperkingen van het etiket is het vaak nodig om zaken staccato te omschrijven. Voor een groot aantal patiënten loont het daarom om extra voorlichting op B1-niveau aan te bieden. Zin 4 is in dat opzicht geschikt voor in (extra) informatiemateriaal zoals bijsluiters en online teksten. Langzaam maar zeker worden deze teksten steeds meer op B1-niveau geschreven.

12-12-2022 12:13
T.W.M. van der Werf-van der Graaf (148090) zegt:

Ik heb het voorschrift met een aantal collega's besproken. Wij vinden allen het avond in de tekst zeer bijzonder. Beter neem dit middel een uur voor of 2 uur na uw avondmaaltijd. En als je al je wilt dat dit na zes uur is zet dat dan er bij. dus bijv maar in ieder geval na zes uur. je zal ze de kost geven die voor zes uur al eten. Het blijft lastig om kort en bondig een advies te geven.

Back to top