Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW10

PW10 - 09-03-2022 | door Bart Kremers, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)/KNMP

Welk middel heeft volgens Pallialine, de website met richtlijnen over palliatieve zorg, nooit een plaats bij de symptomatische behandeling van diarree bij kankerpatiënten?

  1. actieve kool
  2. codeïne
  3. loperamide
  4. morfine

Toelichting

Het juiste antwoord is: actieve kool

Het middel van keuze voor de symptomatische behandeling van diarree bij kankerpatiënten is loperamide. Hoewel dit middel een opioïd-analoog is, heeft het weinig tot geen systemische bijwerkingen bij gebruik als antidiarrhoica omdat het na resorptie vrijwel volledig direct in de lever wordt gemetaboliseerd (hoog first pass-metabolisme).

Indien een patiënt die reeds opioïden met een laxans gebruikt, last krijgt van diarree, kan het laxans worden gestopt.

Het starten met loperamide verdient de voorkeur boven het ophogen van de dosering van het opioïd, aangezien de kans op bijwerkingen veel kleiner is bij behandeling met loperamide dan bij ophogen van de opioïden. Bij onvoldoende effect van loperamide kan behandeling met codeïne of morfine worden geprobeerd.

Actieve kool heeft geen plaats bij de behandeling van diarree.

Bron: https://www.pallialine.nl/diarree, geraadpleegd op 15-2-2022

Document acties

Back to top