Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW5

PW5 - 02-02-2022 | door Caroline Huiskamp, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Hoelang mag een vrouw profylactisch worden behandeld met nitrofurantoïne ter voorkoming van een urineweginfectie (UWI)?

  1. Er geldt geen maximale behandelduur.
  2. Er is geen indicatie voor profylaxe met nitrofurantoïne bij een UWI.
  3. maximaal een maand
  4. maximaal zes tot twaalf maanden

Toelichting

Het juiste antwoord is: maximaal zes tot twaalf maanden

Antibioticumprofylaxe beperkt het aantal recidieven van een urineweginfectie (UWI). Langdurig gebruik van antibiotica werkt echter antibioticaresistentie in de hand, mede door selectie van resistente bacteriën.

Bij het starten van een profylactische behandeling met nitrofurantoïne is het van belang de patiënt te informeren over de bijwerkingen. Informeer de patiënt over zeldzame, maar ernstige bijwerkingen die bij langdurig gebruik (met name bij langer dan 6 tot 12 maanden) van nitrofurantoïne kunnen optreden. Dit betreft een – soms irreversibele – polyneuropathie, waarvan paresthesieën een eerste symptoom zijn, en het pulmonair syndroom, met kortademigheid en prikkelhoest als klachten (en dat kan leiden tot irreversibele fibrose).

Kies, indien er een indicatie is voor antibiotische profylaxe, bij voorkeur voor postcoïtumprofylaxe in plaats van continue profylaxe, gezien het lagere risico op resistentieontwikkeling en bijwerkingen, bij gelijke effectiviteit.

De optimale duur van antibiotische profylaxe is onbekend. Staak de medicatie na zes maanden tot maximaal een jaar in verband met de toename van het risico op bijwerkingen (met name hepatotoxiciteit en pulmonaire fibrose) en resistentieontwikkeling bij langdurig gebruik.

Bron: NHG standaard Urineweginfecties (april 2020, ook overgenomen in de richtlijnen voor medisch specialisten).

Document acties

Back to top