Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW47

PW47 - 23-11-2022 | door Anneke Cancrinus, apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Mag een patiënt die recent een bariatrische ingreep heeft ondergaan een protonpompremmer gebruiken?

  1. ja, dit mag voor langere tijd
  2. ja, maar maximaal drie maanden
  3. ja, maar niet de preparaten met gereguleerde afgifte
  4. nee

Toelichting

Het juiste antwoord is: ja, dit mag voor langere tijd

In het Kennisdocument van de KNMP Geneesmiddelen bij morbide obesitas en na bariatrische chirurgie staat: “Na een bariatrische ingreep krijgt de patiënt vaak profylactisch een protonpompremmer voorgeschreven. Dit is ter voorkoming van ulcera bij de nieuwe verbinding in het maagdarmkanaal. De duur van de profylaxe verschilt, maar is doorgaans drie maanden tot een jaar, soms echter levenslang.”

In de richtlijn van de medisch specialisten Chirurgische behandeling van obesitas staat: “Op grond van de huidige inzichten acht de werkgroep het zinvol gedurende drie maanden postoperatief een protonpompremmer (PPI) voor te schrijven. Daarna kan deze in principe worden gestaakt of in voorkomende gevallen – wanneer er na staken refluxklachten optreden – worden herstart (Coblijn, 2016).”

Antwoord 'ja, maar niet de preparaten met gereguleerde afgifte' is niet meer juist; sinds 1 mei 2022 wordt er niet meer bewaakt op bariatrische chirurgie met vertraagde-afgiftetabletten. De aanbeveling om na een bariatrische ingreep zo min mogelijk geneesmiddelen met een vertraagde afgifte te gebruiken, is komen te vervallen. De huidige literatuur laat namelijk geen significante wijziging in farmacokinetische parameters zien voor vertraagde-afgiftepreparaten ten opzichte van preparaten zonder gereguleerde afgifte. 

Bronnen:

• Kennisdocument van de KNMP Geneesmiddelen bij morbide obesitas en na bariatrische chirurgie

• Richtlijn Chirurgische behandeling van obesitas https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/chirurgische_behandeling_van_obesitas/medische_nazorg_follow-up_na_chirurgische_behandeling_van_obesitas.html?query=ppi#considerations

Document acties

Back to top