Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW31en32

PW31en32 - 03-08-2022 | door Anke Lambooij, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Mevrouw Winsemius is 56 jaar en heeft gemetastaseerde darmkanker met ernstige pijn. Op het ontslagrecept van het ziekenhuis staan de volgende geneesmiddelen: paracetamol 3dd 1000 mg, naproxen 2dd 250 mg, omeprazol 1dd 20 mg, fentanyl-neusspray 3dd 100 microgram, macrogol + elektrolyten 1dd 1 zakje. Welk geneesmiddel ontbreekt volgens u in ieder geval?

  1. een anti-epilepticum
  2. een langwerkend opioïd
  3. een serotonine-noradrenalineheropnameremmer (SNRI)
  4. geen enkel geneesmiddel

Toelichting

Het juiste antwoord is: een langwerkend opioïd

Snelwerkende fentanylproducten (rapid onset opioïd, ROO) zoals de neusspray zijn geregistreerd in combinatie met een langwerkend opioïd. Het langwerkende middel is de onderhoudsbehandeling. Fentanyl ROO is alleen bij doorbraakpijn geïndiceerd en dus niet als monotherapie. SNRI’s, zoals duloxetine en venlafaxine, zijn in de behandeling van pijn bij kanker geïndiceerd bij een neuropathische component van de pijn. Dit geldt ook voor anti-epileptica zoals pregabaline en gabapentine.

Bron: Multidisciplinaire richtlijn Pijn bij patiënten met kanker (zie www.richtlijnendatabase.nl)

Document acties

Reacties

05-08-2022 00:16
J.W. Doyer (118000) zegt:

Bij goed gedoseerd langweekend opioid ligt me de paracetamol, naproxen en omeprazole niet direct nodig.

10-08-2022 12:01
A.C. Lambooij-van Vliet (422152) zegt:

Dank voor uw reactie. Bij een goed gedoseerd langwerkend opioïd kan - in overleg met de patiënt - worden overwogen om paracetamol en/of NSAID (en daarmee ook de maagbeschermer) te staken. Wel is het van belang dat de patiënt niet uitsluitend rapid onset fentanyl gebruikt.

Back to top