Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen PW25

PW25 - 22-06-2022 | door Joke Lerk, apotheker Instituut Verantwoord Medicijngebruik

Zorginstellingen maken veelal gebruik van medicatierollen met medicatie in zakjes per toedienmoment (multidose). Wanneer een arts een stoprecept uitschrijft voor een deel van de medicatie, mag een zorgmedewerker van de instelling dan de medicatie uit de zakjes verwijderen?

  1. Ja, dat mag indien de medewerker daartoe bevoegd en bekwaam is.
  2. Nee, dat mag niet, dit is een taak van de leverend apotheek.
  3. Nee, dit is een taak van de apotheek; de zorgmedewerker mag dit uitsluitend in noodsituaties doen.
  4. Nee, dit is een taak voor geschoolde medewerkers van de medische dienst van de zorgorganisatie.

Toelichting

Het juiste antwoord is: nee, dit is een taak van de apotheek; de zorgmedewerker mag dit uitsluitend in noodsituaties doen.

Volgens de samenwerkingsafspraken ‘Veilige principes in de medicatieketen’ is het wijzigen van medicatiezakjes en bijbehorend aanpassen van de toedienlijst een verantwoordelijkheid van de apotheek. Alleen in noodsituaties mag een zorgmedewerker dit doen. Advies is samen te bepalen welke zorgmedewerkers deze handeling bij uitzondering mogen doen en op welke manier. Besteed aandacht aan hoe deze groep daarin te scholen.

Gebruik van medicatie per soort in een zakje (combidose) kan een oplossing bieden. De apotheek levert dan zo spoedig mogelijk voor de volgende deelronde een aangepaste rol en toedienlijst. Om tussentijds wijzigen zoveel mogelijk te voorkomen, is het advies met voorschrijvers af te spreken dat wijzigingen van medicatie zoveel mogelijk ingaan met de start van een nieuwe medicijnrol. 

Bron: Veilige principes in de medicatieketen

Document acties

Back to top