Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW44

PW44 - 02-11-2022 | door Suzan Gipmans, Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC)/KNMP

Het ziekenhuis stuurt een ontslagbericht naar de openbare apotheek. Op het actueel medicatieoverzicht staat de contra-indicatie Bariatrische chirurgie vermeld. Voor de betreffende patiënt staat in het dossier al de contra-indicatie Morbide obesitas vastgelegd. Welke handelingen moet de openbaar apotheker uitvoeren voor deze patiënt?

1. vastleggen van de contra-indicatie Bariatrische chirurgie

2. verwijderen van de contra-indicatie Morbide obesitas

 

  1. alleen handeling 1
  2. alleen handeling 2
  3. geen van beide
  4. zowel handeling 1 als 2

Toelichting

Het juiste antwoord is: alleen handeling 1

Om medicatiebewaking na bariatrische chirurgie te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk om de contra-indicatie Bariatrische chirurgie vast te leggen in het AIS. Dit maakt ook de uitwisseling van deze contra-indicatie via het Landelijk Schakelpunt (LSP) mogelijk.

De contra-indicatie Morbide obesitas geldt zolang de patiënt een BMI groter dan 40 heeft. Maak afspraken met de patiënt over het monitoren van de BMI. Zodra de patiënt niet meer morbide obees is, kan de contra-indicatie worden verwijderd bij de bron van vastlegging. Dit is niet direct na de ingreep bereikt, dus zal tijdelijk op beide contra-indicaties bewaakt moeten worden.

 

Document acties

Back to top