Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW7

PW7 - 16-02-2022 | door Karen de Leest, openbaar apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP en apotheek De Roerdomp, Nieuwegein en Froukje Harkes-Idzinga, apotheker, Geneesmiddel Informatie Centrum/KNMP

Zumenon heeft als PRK-naam (voorschrijfnaam) estradiol-tablet 2 mg, Progynova heeft als PRK-naam (voorschrijfnaam) estradiol-dragee 2 mg. Kan je hieruit afleiden dat beide 2 mg estradiol bevatten?

  1. Ja, want in de PRK-naam wordt gecorrigeerd voor kristalwater.
  2. Ja, want je ziet aan de PRK-naam dat het om 2 mg base-estradiol gaat.
  3. Nee, dat kun je niet afleiden uit de PRK-naam; je moet naar de samenstelling kijken.
  4. Nee, want het kan om twee verschillende zouten van estradiol gaan.

Toelichting

Het juiste antwoord is: nee, dat kun je niet afleiden uit de PRK-naam; je moet naar de samenstelling kijken.

De PRK-naam of voorschrijfnaam uit de G-Standaard betreft een generieke omschrijving. Hierin wordt in het algemeen automatisch de zogenaamde stamnaam weergegeven. De stamnaam is de naam van het geneesmiddel zelf, de base, zonder zout- of estervormen.

De sterkte in de PRK-naam wordt afgeleid uit de samenstelling van de onderliggende handelsproducten. Deze kan op de base slaan, maar ook op een zout- of estervorm.

In een aantal gevallen is in de PRK-naam wel aangegeven of de sterkte betrekking heeft op een bepaalde zoutvorm. Dit is gedaan als dit nodig werd geacht om het risico op voorschrijf- en ter handstellingsfouten te minimaliseren.

Document acties

Back to top