Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Herexamen 2022 PW1/2

PW1en2 - 12-01-2022 | door Sin Ying Chuah, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Voor het aantonen van het COVID-19-virus zijn er verschillende testen. Daarbij wordt van diverse monsters gebruikgemaakt. Voorbeelden zijn: 1. neusslijm, 2. adem, 3. bloed, 4. speeksel. Welk monster is niet geschikt om een besmetting met het virus aan te tonen?

  1. 1 en 3
  2. 2 en 3
  3. 2 en 4
  4. 3 en 4

Toelichting

Het juiste antwoord is: 2 en 3

Met de door de apotheek verkochte zelftest wordt het virus aangetoond in het neusslijm. Dit geschiedt door het aantonen van antigenen, dat zijn stukjes van het virus (eiwitten) die een afweerreactie kunnen opwekken in het lichaam en die zich in het neusslijm bevinden.

Als alternatief voor neusslijm is desgewenst ook speeksel geschikt. Speeksel als alternatief monstertype is speciaal bedoeld voor kinderen jonger dan 6 jaar en in uitzonderlijke gevallen voor andere patiënten van alle leeftijden in de gehandicaptenzorg en in de (psycho)geriatrie, bij wie het onmogelijk is neusslijm af te nemen.

Adem en bloed zijn niet geschikt als monster. Bij de ademtest wordt uitgeademde lucht onderzocht op moleculen die erop wijzen dat je besmet bent met het virus. Een ademtest kan een besmetting uitsluiten, maar niet aantonen. Een ‘positieve’ ademtest moet daarom altijd met een andere test worden bevestigd, zoals de PCR-test of een antigeentest.

De serologische test ofwel de bloedtest toont aan of er specifieke antistoffen tegen het coronavirus SARS-CoV-2 in het bloed zitten. Antistoffen zijn onderdeel van de afweer, het immuunsysteem. Het lichaam maakt ze in reactie op de besmetting met het virus. Het kan twee tot drie weken duren voordat het lichaam de juiste antistoffen maakt en deze voldoende aanwezig zijn in het bloed, zodat ze gemeten kunnen worden. De test toont aan of de persoon in het verleden besmet is geweest.

Bronnen:

• RIVM-website, Testen, versie 03-12-2021

• LCI-richtlijn COVID-19, Aanvullende informatie diagnostiek COVID-19, versie 30 november 2021.

Document acties

Back to top