Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

herexamen PW20

PW20 - 18-05-2022 | door Sin Ying Chuah, Laboratorium der Nederlandse Apothekers/KNMP

Voor een cliënt zijn dexamethasontabletten 1,5 mg voorgeschreven. Door de apothekersassistent dienen zestig stuks te worden uitgeteld. Hoe kan dit in de apotheek veilig plaatsvinden, conform de RiFaS-adviezen?

  1. in een stofafzuigkast met handschoenen aan
  2. in een stofafzuigkast met handschoenen aan en adembescherming P2/P3
  3. met handschoenen aan
  4. niet, omdat dexamethason een CMR-stof is

Toelichting

Het juiste antwoord is: in een stofafzuigkast met handschoenen aan en adembescherming P2/P3

Dexamethason staat op de SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen en is een zogenaamde CMR-stof (carcinogeen, mutageen en/of reprotoxisch). VTGM-handelingen met geneesmiddelen met CMR-stoffen kunnen in de apotheek veilig plaatsvinden, mits er beschermende maatregelen worden getroffen.

In RiFaS zijn adviezen op te vragen over beschermingsmaatregelen die nodig zijn bij veelvoorkomende VTGM-handelingen in de apotheek. Volgens RiFaS behoort dexamethasontablet 1,5 mg tot gevaarklasse 3, met CMR- en huidalert. Het uittellen van de tabletten kan veilig plaatsvinden in een stofafzuigkast met adembescherming P2/P3. Vanwege de huidalert wordt het dragen van handschoenen als persoonlijk beschermingsmiddel geadviseerd.

Omdat het om een CMR-stof gaat, is ook het zwangerschapsbeleid van toepassing. Hier gelden andere adviezen, die ook in RiFaS zijn op te vragen. 

Bronnen:

• Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS) www.rifas.nl

• LNA-mededeling Nieuwe RiFaS-adviezen beschikbaar voor VTGM-handelingen

Document acties

Back to top